DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

 • KHO - VẬN CHUYỂN
  Cung cấp dịch vụ  kho vận và vận tải cho hàng hóa nội địa và quốc tế.

  Read More

 • QUẢN LÝ CHỨNG TỪ
  VNLOGS cung cấp một loạt các dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, quản lý chứng từ

  Read More

 • QUẢN LÝ CHI PHÍ LOGISTICS
  Giải pháp Logistics với chi phí thấp nhất : vận chuyển nội địa, quốc tế,khai thuê hải quan.

  Read More

 • KÊ KHAI HẢI QUAN
  Cung cấp dịch vụ kê khai hải quan, tư vấn  hỗ trợ xuất nhập khẩu hàng hóa.

  Read More

 • HỖ TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU
  Giảm tránh mọi rủi ro trong quá trình xuất/nhập, đảm bảo tiến độ giao nhận nhanh nhất.

  Read More

 • QUẢN TRỊ CHUỖI LOGISTICS
  Quản trị chuỗi, đi cùng doanh nghiệp theo từng bước trong hoạt động xuất/nhập hàng.

  Read More

Giải pháp nào thích hợp cho bạn ?

Call Now Button
error: Content is protected !!