Tác giả: Mạc Hữu Toàn

Kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề Xuất nhập khẩu và Logistics Admin Facebook group: Cộng đồng Xuất nhập khẩu và Logistics CEO Trung tâm đào tạo Xuất nhập khẩu và Logistics Masimex CEO Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu VnLogs
Call Now Button