Xuất khẩu hạt điều dự kiến đạt 3,3 tỷ USD

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) với ông Michael Waring – Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Hạt quả khô quốc tế (INC) kiêm Thường trực Ban Chấp hành Hội đồng Điều toàn cầu (GCC) ngày 16/6. Tại buổi làm việc, Chủ tịch VINACAS Nguyễn Đức Thanh đã thông tin tới đại diện INC và GCC về tình hình sản xuất và kinh doanh điều của Việt Nam, kết quả Hội nghị Khách hàng điều quốc tế…

Read More