Xử lý trường hợp Chữ ký trên Giấy chứng nhập xuất xứ hàng hoá chưa có trong hệ thống.

Hỏi:  Các anh chị cho em hỏi chút: Bên em đang có lô hàng từ Ấn độ về có CO form AI, nhưng làm thủ tục bị Hải Quan k chấp nhận vì nói chữ ký trên CO chưa có trên hệ thống. Có bên nào gặp trường hợp giống em chưa ạ? Cách xử lý ntn ạ? Đáp: Trường hợp chữ ký trên CO chưa có trong hệ thống của Hải Quan, doanh nghiệp vẫn nộp đầy đủ số tiền thuế theo mức thuế ưu đãi chứ không được…

Read More