quy định về kiểm dịch thực vật với hàng xuất nhập khẩu 

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU Ngày 29/5/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 48/2007/QÐ-BNN về thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.  Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu 1. Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này). 2….

Read More
Dịch vụ xuất nhập khẩu Kiến thức xuất nhập khẩu 

DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CẦN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG (PHẦN 1)

Dưới đây là danh sách các mặt hàng nhập khẩu cần công bố chất lượng tại CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM mà Vnlogs tổng hợp. Mọi người cùng tham khảo nhé: Xem thêm: Thủ tục công bố chất lượng hàng thực phẩm nhập khẩu   STT TÊN HÀNG HÓA 1. THỰC PHẨM THƯỜNG –  CÀPHÊ, TRÀ (CHÈ), CÁC LOẠI GIA VỊ, CÁC LOẠI NGŨ CỐC (ĐÃ QUA CHẾ BIÊN, ĐÓNG GÓI) –  MỠ VÀ DẦU ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM LẤY TỪ MỠ-DẦU ĐỘNG VẬT HOẶC…

Read More