Kiến thức chung về Logistics Kiến thức xuất nhập khẩu 

QUY TRÌNH KHAI HẢI QUAN HÀNG NHẬP TRÊN PHẦN MỀM ĐIỆN TỬ ECUS 5

QUY TRÌNH KHAI HẢI QUAN HÀNG NHẬP TRÊN PHẦN MỀM ĐIỆN TỬ ECUS 5 1.1 Khai thông tin nhập khẩu (IDA) – Người khai hải quan khai các thông tin nhập khẩu bằng nghiệp vụ IDA trước khi đăng ký tờ khai nhập khẩu. Khi đã khai đầy đủ các chỉ tiêu trên màn hình IDA (133 chỉ tiêu), người khai hải quan gửi đến hệ thống VNACCS, hệ thống sẽ tự động cấp số, tự động xuất ra các chỉ tiêu liên quan đến thuế suất, tên tương ứng…

Read More
vnlogs.com Tổng hợp tư vấn nghiệp vụ 

KHAI 1 TỜ KHAI CHO LÔ HÀNG CÓ 1 BILL, 2 INVOICE HOẶC NHIỀU INVOICE??

Hỏi:  Khải 1 tờ khai cho lô hàng có 1 bill, 2 invoice hoặc nhiều invoice Đáp:  – Theo khoản 1.c điều 18 thông tư 38/2015/TT-BTC: Trường hợp khai hải quan đối với lô hàng có nhiều hóa đơn trên một tờ khai hải quan thì phải thỏa mãn khoản 7 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.   “Khoản 7 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP: a) Hàng hóa nhập khẩu có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng, có một hoặc nhiều hóa đơn của một người bán hàng, cùng điều…

Read More