QUY TRÌNH HÀNG XUẤT ĐỐI VỚI ĐƯỜNG BIỂN

Sau đây mình sẽ chia sẻ quy trình làm hàng xuất ( đường sea). Mọi người xem và góp ý nhé 😀 1. Ký hợp đồng Sau khi chào giá, nếu khách hàng chấp nhận mức giá đã đưa ra thì hai bên sẽ kí hợp đồng dịch vụ, ủy thác cho công ty giao nhận giao hàng và làm các thủ tục có liên quan đến lô hàng xuất khẩu. 2. Đặt chổ (Booking) Kí hợp đồng dịch vụ xong, chủ hàng sẽ gửi Booking request để xác nhận…

Read More