Kiến thức chung về Logistics 

QUY TRÌNH HÀNG XUẤT ĐỐI VỚI ĐƯỜNG BIỂN

Sau đây mình sẽ chia sẻ quy trình làm hàng xuất ( đường sea). Mọi người xem và góp ý nhé 😀 1. Ký hợp đồng Sau khi chào giá, nếu khách hàng chấp nhận mức giá đã đưa ra thì hai bên sẽ kí hợp đồng dịch vụ, ủy thác cho công ty giao nhận giao hàng và làm các thủ tục có liên quan đến lô hàng xuất khẩu. 2. Đặt chổ (Booking) Kí hợp đồng dịch vụ xong, chủ hàng sẽ gửi Booking request để xác nhận…

Read More
Công cụ track trace 

Các loại vận đơn đường biển (Ocean B/L)

Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading – B/L) Vận đơn đường biển là chứng từ chuyên chở hàng hoá bằng đường biển do người chuyên chở  hoặc đại diện của người chuyên chở phát hành cho người gửi hàng sau khi hàng hoá đã được xếp lên tầu hoặc sau khi nhận hàng để xếp. Các chức năng của vận đơn Theo điều 81 Bộ Luật hàng hải, vận đơn có 3 chức năng chính sau đây:   Thứ  nhất, vận đơn là “bằng chứng về việc người…

Read More