Khái niệm hợp đồng ngoại thương

1. Khái niệm hợp đồng ngoại thương: Theo Công ước Viên năm 1980: Hợp đồng ngoại thương là hợp đồng ký kết giữa các bên có quốc tịch khác nhau hoặc có trụ sở thương mại ở các nước khác nhau. Theo luật Việt Nam: Hợp đồng ký với thương nhân nước ngoài có nghĩa là một bên là thương nhân Việt Nam một bên là thương nhân nước ngoài. 2. Đặc điểm của hợp đồng ngoại thương: + Chủ thể là các bên có quốc tịch khác nhau có trụ…

Read More
Nghiệp vụ ngoại thương 

DDP (DELIVERY DUTY PAID) - INCOTERMS - GIAO ĐÃ TRẢ THUẾ

DDP (Delivery Duty paid) – Incoterms 2010  Áp dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. Giao đã trả thuế hoặc giao hàng đã thông quan nhập khẩu có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua, đã thông quan nhập khẩu, trên phương tiện vận tải chở đến và đã sẵn sàng để dỡ hàng tại nơi đến quy định. Trách nhiệm: Người bán chịu mọi chi…

Read More
Nghiệp vụ ngoại thương 

DAP (DELIVERY AT PLACE) INCOTERMS - GIAO TẠI ĐỊA ĐIỂM

DAP (DELIVERY AT PLACE) INCOTERMS – GIAO TẠI ĐỊA ĐIỂM Áp dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. Người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải, sẵn sàng dỡ tại nơi đến chỉ định. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến nơi đến chỉ định. Chú ý: Các bên nên quy định càng rõ càng tốt về…

Read More
Nghiệp vụ ngoại thương 

DAT (DELIVERY AT TERMINAL) - GIAO TẠI BẾN

DAT (DELIVERY AT TERMINAL) – GIAO TẠI BẾN Áp dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia.  người bán giao hàng, khi hàng hóa sau khi đã dỡ khỏi phương tiện vận tải, được đặt dưới sự định đoạt của người mua tại một bến chỉ định, tại cảng hoặc tại nơi đến chỉ định. “Bến” (terminal) bao gồm bất kỳ nơi nào, dù có mái che hay không có mái che, như cầu cảng, kho, bãi…

Read More
Nghiệp vụ ngoại thương 

CIF (Cost insurance and freight) - Incoterms

 Giá thành, Bảo hiểm và Cước là một thuật ngữ chuyên ngành trong thương mại quốc tế được viết tắt là CIF (tiếng Anh: Cost, Insurance and Freight) được sử dụng rộng rãi trong các hợp đồng mua bán trong thương mại quốc tế khi người ta sử dụng phương thức vận tải biển.  CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT)… destination port’s name = Giá thành, bảo hiểm và cước phí….cảng đến quy định Khi giá cả được nêu là CIF, nó có nghĩa là giá của bên bán hàng đã…

Read More
Nghiệp vụ ngoại thương 

FOB (Free on board) ( Incoterms)

 FOB là một thuật ngữ viết tắt trong tiếng Anh của cụm từ Free On Board, nghĩa là Miễn trách nhiệm Trên Boong tàu nơi đi còn gọi là ” Giao lên tàu”.   Là một thuật ngữ trong thương mại quốc tế, được thể hiện trong Incoterm. Nó là tương tự với FAS, nhưng bên bán hàng cần phải trả cước phí xếp hàng lên tàu. Việc chuyển giao diễn ra khi hàng hóa vượt qua lan can tàu tại cảng xếp hàng.  Về mặt quốc tế, thuật ngữ…

Read More
Nghiệp vụ ngoại thương 

FAS (Incoterm) Free alongside Ship

 Miễn trách nhiệm Dọc mạn Tàu nơi đi (tiếng Anh: Free Alongside Ship, viết tắt FAS)còn được gọi là ” Giao dọc mạn tàu” là một thuật ngữ trong Incoterm. Nó có nghĩa là bên bán hàng chi trả cước vận chuyển (nội địa) hàng hóa tới cảng giao hàng. Bên mua thanh toán cước phí xếp hàng, vận tải, bảo hiểm, dỡ hàng và vận chuyển (nội địa) từ nơi dỡ hàng tới nơi lưu giữ hàng hóa của mình. Sự chuyển dịch rủi ro diễn ra khi hàng hóa…

Read More
Nghiệp vụ ngoại thương 

CIP (Incoterm) - Carriage and Insurance Paid to

Cước và bảo hiểm trả tới điểm đến hay Cước phí và phí bảo hiểm trả tới, tiếng Anh Carriage and Insurance Paid to, viết tắt là CIP, là một điều kiện của Incoterm, trong đó: Người bán phải: Kí hợp đồng chuyên chở và trả cước đến địa điểm đích quy định Lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu Giao hàng cho người vận tải đầu tiên Kí hợp đồng bảo hiểm cho hàng và trả phí bảo hiểm Cung cấp cho người mua hoá…

Read More
Nghiệp vụ ngoại thương 

CPT (Carriage Paid to) (Incoterms)

Cước trả tới điểm đến là cụm từ dịch từ thuật ngữ Carriage Paid To(viết tắt CPT).  Đây là một điều kiện của Incoterm. Nó có thể sử dụng trong mọi phương thức vận tải, bao gồm cả vận tải đa phương thức. Theo điều kiện CPT thì bên bán thanh toán cước phí vận tải tới điểm đến đã chỉ định. Bên mua thanh toán phí bảo hiểm. Mọi rủi ro về hàng hóa chuyển từ bên bán sang bên mua khi hàng hóa được giao cho bên vận…

Read More