Thủ tục hải quan 

Xử lý trường hợp Chữ ký trên Giấy chứng nhập xuất xứ hàng hoá chưa có trong hệ thống.

Hỏi: 

Các anh chị cho em hỏi chút:
Bên em đang có lô hàng từ Ấn độ về có CO form AI, nhưng làm thủ tục bị Hải Quan k chấp nhận vì nói chữ ký trên CO chưa có trên hệ thống. Có bên nào gặp trường hợp giống em chưa ạ? Cách xử lý ntn ạ?

Đáp: Trường hợp chữ ký trên CO chưa có trong hệ thống của Hải Quan, doanh nghiệp vẫn nộp đầy đủ số tiền thuế theo mức thuế ưu đãi chứ không được hướng mức thuế ưu đãi đặc biệt. 

Hải quan ra chỉ thị trên tờ khai hải quan nhập khẩu. Sau đó sẽ có công văn gửi về trực tiếp cho Doanh nghiệp với nội dung là làm xác minh Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) đó. 

Doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ. Sau đó tờ khai sẽ được thông quan. 

Cơ quan Hải quan sẽ chịu trách nhiệm xác minh nội dung trên CO.

Thời gian xác minh: Việc xác minh phải được thực hiện sớm nhất nhưng không quá 150 ngày kể từ thời gian Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ hoặc kể từ thời gian cơ quan Hải quan thực hiện xác minh đối với trường hợp nghi vấn khi kiểm tra sau thông quan, thanh tra. (Theo Điểm b, Khoản 3, điều 26 thông tư 38/2015/BTC. 

Sau khi CO được xác minh, doanh nghiệp làm hồ sơ xin hoàn thuế tại Chi cục Hải quan nơi đã mở tờ khai hải quan. 

 

 

 

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or