Quy trình Logistics nhập khẩu cho mặt hàng thuộc nhóm 2 - Bộ Thông tin & truyền thông

Quy trình Logistics nhập khẩu cho mặt hàng thuộc nhóm 2 (gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của  Bộ TTTT)  

Trả lời: Đối với các dòng hàng yêu cầu phải làm công bố hợp quy, doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

1. Nhập hàng mẫu về để phục vụ làm công bố hợp quy . Nên nhập trước khoảng 1 tháng trước khi nhập lô hàng lớn tiếp theo. 

2. Làm chứng nhận và công bố hợp quy tại Cục Viễn Thông – Bộ TTTT (nộp mẫu test và nộp các chứng từ yêu cầu kèm theo) (Quy trình chi tiết liên hệ riêng)

3. Nhập hàng về.

4. Khi hàng đã lên tàu/máy bay, doanh nghiệp chuẩn bị các chứng từ và thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng: 

  • Địa điểm tiếp nhận kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Cục Viễn Thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại Hà Nội: Trung tâm kiểm định và chứng nhận 1, Cục Viên thông, tầng 15, tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy.

Điện thoại liên hệ: 024.37820992.

Tại Đà Nẵng: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3, Cục Viễn thông , số 42 Trần Quốc Toản, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu.

Điện thoại liên hệ: 0236.3897889

+ Tại TP Hồ Chí Minh: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2, Cục Viễn Thông, số 60 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình.

Điện thoại liên hệ: 028.39919066.

  • Hồ sơ yêu cầu:

+ Bản sao Hợp đồng,

+ Danh mục hàng hóa (nếu có),

+ bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn,

+ hóa đơn,

+ tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

+ chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm);

+ giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có),

+ ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định);

+ chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).

5. Sau khi đăng ký Kiểm tra chất lượng , doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, đồng thời có thể nộp công văn xin đưa hàng về bảo quản để tránh chi phí lưu kho bãi (Điều 32 thông tư 38/2015 – và thông tư 39/2018 sửa đổi thông tư 38) 

6. Kiểm tra hồ sơ và cấp chứng thư. 

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ và phù hợp, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra phải ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, gửi tới người nhập khẩu để làm thủ tục thông quan cho lô hàng;

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng không phù hợp, cơ quan kiểm tra xử lý như sau:

+ Trường hợp hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về nhãn, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, trong thông báo nêu rõ các nội dung không đạt yêu cầu gửi tới người nhập khẩu, đồng thời yêu cầu người nhập khẩu khắc phục về nhãn hàng hóa trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc. Cơ quan kiểm tra chỉ cấp thông báo lô hàng nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng khi người nhập khẩu có bằng chứng khắc phục;

+ Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có chứng chỉ chất lượng không phù hợp với hồ sơ của lô hàng nhập khẩu hoặc chứng chỉ chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, trong thông báo nêu rõ các nội dung khôngđạt yêu cầu gửi tới cơ quan hải quan và người nhập khẩu. Đồng thời báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền để xử lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này;

– Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, cơ quan kiểm tra xác nhận các hạng mục hồ sơ còn thiếu trong phiếu tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu người nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc, nếu quá thời hạn mà vẫn chưa bổ sung đủ hồ sơ thì người nhập khẩu phải có văn bản gửi cơ quan kiểm tra nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành. Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được thực hiện sau khi người nhập khẩu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.

Trường hợp người nhập khẩu không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong thời hạn quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn bổ sung hồ sơ, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trong thông báo nêu rõ “Lô hàng không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ” gửi tới người nhập khẩu và cơ quan hải quan. Đồng thời chủ trì, phối hợp cơ quan kiểm tra có thẩm quyền tiến hành kiểm tra đột xuất về chất lượng hàng hóa tại cơ sở của người nhập khẩu.

7. Nộp chứng thư cho Hải quan và thông quan

 

#Masimex #vnlogs

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or