Hợp đồng gia công: Gia hạn Hợp đồng và tỷ lệ hao hụt

Hỏi:

Công ty A đang làm có gia công cho 1 công ty nước ngoài B (xuất nhập khẩu tại chỗ). 
Tháng 6 này hết thời hạn hợp đồng. Trong điều khoản của hợp đồng có ghi: hết thời hạn hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm 1 năm nữa. 
1. 2 bên công ty đã làm thêm phụ lục hợp đồng. Có thêm 1 mã sản phẩm mới, điều chỉnh tỉ lệ hao hụt từ 3%=>2%. Trong trường hợp này bên A có phải khai báo hải quan không?
2. Việc mở tờ khai, hải quan yêu cầu bên A 1 tháng phải mở tờ khai 2 lần. Nhưng chi phí gia công bên A nhận được 1 tháng tầm ba trăm đến bốn trăm triệu. Không nhiều thì bên A có thể mở 1 tháng 1 lần được không?
3. Tỉ lệ hao hụt trong hợp đồng của 2 bên là 2%. Nhưng trong quá trình sản xuất thực tế tháng vừa rồi thì tỉ lệ hao hụt là 0%. Bên A có cần phải báo với hải quan điều này không ạ?

Đáp:

1. Về thông báo phụ lục HĐ. Bên A phải thông báo theo quy định tại tt39/2018
2. Doanh nghiệp mở tờ khai theo thực tế giao dịch. 
3. Về tỉ lệ hao hụt: Hợp đồng đã ghi thế nào thì DN làm theo thế, nếu hao hụt lớn hơn so với HĐ thì làm phụ lục sửa theo thực tế. Nếu thực tế có lúc tăng lúc giảm. Ví dụ 0% thì bên nhận gia công nhận được lợi mà không cần khai. Phần đó coi như tiết kiệm được. Nếu DN muốn ăn riêng phần đó thì im luôn đừng báo HQ hay bên thuê gia công. Còn làm chuẩn thì vẫn nên báo cáo với Hải quan. 

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or