Hợp đồng gia công: Gia hạn Hợp đồng và tỷ lệ hao hụt

Hỏi: Công ty A đang làm có gia công cho 1 công ty nước ngoài B (xuất nhập khẩu tại chỗ).  Tháng 6 này hết thời hạn hợp đồng. Trong điều khoản của hợp đồng có ghi: hết thời hạn hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm 1 năm nữa.  1. 2 bên công ty đã làm thêm phụ lục hợp đồng. Có thêm 1 mã sản phẩm mới, điều chỉnh tỉ lệ hao hụt từ 3%=>2%. Trong trường hợp này bên A có phải khai báo hải quan…

Read More
Thủ tục hải quan 

Xử lý trường hợp Chữ ký trên Giấy chứng nhập xuất xứ hàng hoá chưa có trong hệ thống.

Hỏi:  Các anh chị cho em hỏi chút: Bên em đang có lô hàng từ Ấn độ về có CO form AI, nhưng làm thủ tục bị Hải Quan k chấp nhận vì nói chữ ký trên CO chưa có trên hệ thống. Có bên nào gặp trường hợp giống em chưa ạ? Cách xử lý ntn ạ? Đáp: Trường hợp chữ ký trên CO chưa có trong hệ thống của Hải Quan, doanh nghiệp vẫn nộp đầy đủ số tiền thuế theo mức thuế ưu đãi chứ không được…

Read More

Quy trình Logistics nhập khẩu cho mặt hàng thuộc nhóm 2 - Bộ Thông tin & truyền thông

Quy trình Logistics nhập khẩu cho mặt hàng thuộc nhóm 2 (gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của  Bộ TTTT)   Trả lời: Đối với các dòng hàng yêu cầu phải làm công bố hợp quy, doanh nghiệp thực hiện các bước sau: 1. Nhập hàng mẫu về để phục vụ làm công bố hợp quy . Nên nhập trước khoảng 1 tháng trước khi nhập lô hàng lớn tiếp theo.  2. Làm chứng nhận và công bố hợp quy tại Cục Viễn Thông – Bộ TTTT (nộp mẫu…

Read More
Thủ tục hải quan 

Đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG              Số: 2305/BTTTT-CVT V/v: Đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018   Kính gửi: Các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Nghị định…

Read More