C/O, lỗi gặp phải, lỗi up load files,phần mềm thái sơn, đăng kí hồ sơ thương nhân, lỗi khi làm c/o, giải đáp thủ tụcTư vấn - Giải đáp 

GIẢI ĐÁP 03: Thủ tục nhập khẩu nồi sắc thuốc (có sử dụng điện)

nhâp khẩu ấm điện, bình sắc thuốc, ấm đun thuốc bằng điên, hải quan, công bố ấm đun thuốc, kiểm tra cất lượng ấm đun, sắcthuốc kiểm tra bộ công khoa học, công bố bộ công thương

 

Hỏi:

Mọi người cho em hỏi thủ tục nhập khẩu ấm sắc thuốc ( có sử dụng điện ).

Đáp:

GIẢI ĐÁP

Về thủ tục nhập khẩu

Thứ 1, Bộ hồ sơ hải quan nhập thông thường 

Tờ khai hải quan hàng  nhập

Hợp đồng

invoice

packing list

Vận đơn ( bill )

C/O (nếu có)…v..v

……………..

Thứ 2 . Làm kiểm tra chất lượng 

( Sản phẩm sử dụng điện nên cần kiểm tra chất lượng ( Bộ Khoa Học Công Nghệ quản lý)

 

Thứ 3. Làm công bố hợp quy

(Do ấm sắc thuốc là một sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với thuốc trong quá trình đun nấu và nằm trong danh mục Các sản phẩm tiếp xúc thực phẩm phải công bố hợp quy ) ( Bộ công thương)

 

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or