Mỹ mất ngôi 'á quân' đối tác thương mại với Việt Nam vào tay Hàn Quốc

Mỹ mất ngôi ‘á quân’ đối tác thương mại với Việt Nam vào tay Hàn Quốc

Thị trường Mỹ đánh mất vị trí thứ 2 cho Hàn Quốc và trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam với kim ngạch 19,96 tỷ USD, tăng 12,9%.

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2017 đạt 36,39 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 5 tháng/2017đạt gần 162,45 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu đạt 79,98 tỷ USD – tăng 18,4%, còn nhập khẩu đạt 82,47 tỷ USD – tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Chiếm vị trí chủ đạo, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 106,5 tỷ USD – tăng 23,7%, tương ứng tăng 20,39 tỷ USD, so với cùng kỳ.

Trong đó, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 56,66 tỷ USD – tăng 20% và nhập khẩu là 49,84 tỷ USD – tăng 28,1% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, cán cân thương mại hàng hoá thâm hụt thêm 528 triệu USD trong tháng 5. Do đó, thâm hụt thương mại 5 tháng đầu năm của cả nước đã tăng lên mức 2,5 tỷ USD.

Trong khi cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 5 đạt mức thặng dư 1,6 tỷ USD, đưa thặng dư của khối này trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 6,81 tỷ USD.

Về thị trường xuất khẩu, theo Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm nay, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 32,76 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ.

hq

Cơ cấu các thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam 5/2017. Nguồn: Hải quan

Hàn Quốc vươn lên là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam với 23,94 tỷ USD, tăng mạnh 45,2%.

Trong khi đó, thị trường Mỹ đánh mất vị trí thứ 2 cho Hàn Quốc và trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam với kim ngạch 19,96 tỷ USD, tăng 12,9%.

Thị trường EU (28 nước) là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam với kim ngạch hai chiều là 19,66 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ.

Trong 5 tháng năm 2017, mười đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam thì chỉ có 3 thị trường đạt thặng dư thương mại. Trong đó, Mỹ là đối tác đem lại thặng dư thương mại hàng hóa lớn nhất của Việt Nam với 12,07 tỷ USD, tiếp theo là thị trường EU với với thặng dư 10,03 tỷ USD, thị trường Nhật Bản đạt được thặng dư nhỏ 152 triệu USD.

Trong khi đó về thâm hụt thương mại, thị trường Hàn Quốc đứng đầu với trị giá thâm hụt 12,96 tỷ USD, đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc với 11,5 tỷ USD…

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or