Tổng cục Hải quan đề xuất giảm nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong thông quan

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có công văn trao đổi với các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) để giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong giai đoạn thông quan, nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa qua cửa khẩu.

Sản phẩm sữa chế biến sâu, đã kiểm tra an toàn thực phẩm vẫn phải kiểm dịch động vật

Cụ thể, về vấn đề kiểm dịch sữa và sản phẩm sữa NK, Tổng cục Hải quan (TCHQ) tiếp tục kiến nghị Bộ NN&PTNT xem xét đưa các mặt hàng NK như sữa bột, bánh kẹo, sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa… ra khỏi danh mục hàng hóa phải kiểm dịch tại khâu thông quan nêu tại Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT.

Trước đó, năm 2016, TCHQ cũng đã có văn bản trao đổi với Bộ này về vấn đề nêu trên. Lý do là các mặt hàng đã qua chế biến sâu như sữa hộp, các sản phẩm có chứa sữa đã phải kiểm tra an toàn thực phẩm thì không nhất thiết phải kiểm dịch động vật nữa.

Theo mục 3 Phụ lục I Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT thì “Sữa tươi, sữa chua, bơ, pho mát, sữa bột, sữa bánh và các sản phẩm từ sữa” là sản phẩm động vậ​t thuộc diện phải kiểm dịch.

Danh mục hàng hóa kèm Thông tư này không có mã HS nên các sản phẩm được chế biến từ sữa, như sữa hộp hoặc có chứa sữa, như bánh kẹo và sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa… đều thuộc đối tượng phải kiểm dịch.​

TCHQ đề nghị Bộ NN&PTNT sớm rà soát, công bố mới Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch, có chi tiết theo mã HS.

Chuyển kiểm tra hiệu suất năng lượng sau thông quan

Trao đổi với Bộ Công Thương – Tổng cục Năng lượng, TCHQ cho biết, Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg của Chính phủ quy định không được phép NK và sản xuất các phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiếu.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 36/2016/TT-BCT thì quy định về dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng không áp dụng với các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng sau:

“- Hàng hóa, vật tư, thiết bị tạm nhập – tái xuất; hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu

– Hàng hóa DN trong nước sản xuất, gia công phục vụ XK (không tiêu thụ trong nước)

– Hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, bí mật quốc gia, an toàn bức xạ hạt nhân

– Hàng hóa NK phi thương mại (…)

Căn cứ quy định nêu trên TCHQ đặt câu hỏi với Tổng cục Năng lượng là trường hợp không phải dán nhãn năng lượng như tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 36/2016/TT-BCT thì có phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu hay không?

Đồng thời, theo điểm đ khoản 1 Mục III Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ thì “chuyển thời điểm kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra chất lượng hàng hóa, hiệu suất năng lượng, an toàn thực phẩm trong giai đoạn thông quan sang kiểm tra sau khi hàng hóa đã được thông quan (trừ kiểm dịch đối với trường hợp mặt hàng NK có nguy cơ cao theo quy định của Bộ NN&PTNT)”.

Trên tinh thần của Nghị quyết 19-2016/NQ-CP, TCHQ đề nghị Tổng cục Năng lượng nghiên cứu, báo cáo Bộ Công Thương về việc chuyển thời điểm kiểm tra hiệu suất năng lượng trong giai đoạn thông quan sang kiểm tra sau khi hàng hóa đã được thông quan.

Trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm tạo thuận lợi cho DN, giảm thời gian thông quan hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một trong những giải pháp là giảm số lượng thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong giai đoạn thông quan, chuyển sang sau thông quan. Tuy nhiên, đến nay, số lượng thủ tục kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu vẫn còn nhiều và gây vướng mắc cho cả DN lẫn cơ quan Hải quan.

​Nguồn: Sưu tầm

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or