Sửa đổi Thông tư về thủ tục hải quan: Rà soát tổng thể lần cuối

Trong ba ngày, từ 24 – 27/5/2017, Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát tổng thể lần cuối dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tham gia rà soát có đại diện các Vụ, Cục thuộc Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan một số tỉnh, thành phố như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC được xây dựng trong bối cảnh Chính phủ quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cụ thể, Chính phủ đã ban hành hàng loạt văn bản như: Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP, Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Về phía cơ quan Hải quan thì phải hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN do Quốc hội và Bộ Tài chính giao trong khi kinh tế vẫn chưa khởi sắc và xu hướng các sắc thuế ngày càng giảm do tham gia các Hiệp định tự do thương mại…

Chính vì vậy, trong lần rà soát tổng thể này, Phó Tổng cục trưởng TCHQ Vũ Ngọc Anh yêu cầu dự thảo Thông tư cần được rà soát thật chi tiết, cụ thể đến từng điều, khoản; đảm bảo yêu cầu quản lý chặt chẽ đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động XNK theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Trong ba ngày làm việc, rất nhiều nội dung đang được tiếp tục được lấy ý kiến để điều chỉnh, hoàn thiện như: Áp dụng biện pháp kiểm tra hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK; quy định về hồ sơ hải quan; khai hải quan; đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan; khai bổ sung hồ sơ hải quan; hủy tờ khai hải quan; kiểm tra trị giá hải quan; kiểm tra giấy phép XK, NK, kết quả kiểm tra chuyên ngành; lấy mẫu, lưu mẫu hàng hóa XK, NK; đưa hàng về bảo quản…

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với các đối tượng mà Thông tư điều chỉnh. Đồng thời, lấy ý kiến trực tiếp thông qua các hội thảo trên toàn quốc.

Sau khi tổng hợp ý kiến tham gia các các đơn vị, Tổng cục Hải quan đã tiến hành tiếp thu, giải trình; chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo thông tư mới. Đợt rà soát tổng thể lần này là để hoàn thiện dự thảo thông tư trước khi chuyển cấp trên thẩm định, nhằm đảm bảo thời gian ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC theo kế hoạch.

 

Nguồn: Sưu tầm

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or