Tin tức XNK 

Xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng trưởng nhẹ

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm 2016 XK nhuyễn thể HMV đạt giá trị 75,1 triệu USD, tăng 0,5 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó tháng 11/2016 giá trị đạt 7,5 triệu USD, tăng 1,9 phần trăm so với tháng 11/2015.

EU là thị trường NK nhuyễn thể HMV lớn nhất, chiếm 64,2 phần trăm tổng giá trị. Trong 11 tháng đầu năm nay, giá trị XK nhuyễn thể HMV sang EU đạt 48,2 triệu USD, tăng 0,6 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Bồ Đào Nha là nước NK nhuyễn thể HMV nhiều nhất từ Việt Nam trong khối EU với giá trị đạt 14,8 triệu USD, tăng 3,5 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Bám sát ngay sau Bồ Đào Nha là Tây Ban Nha. 11 tháng đầu năm nay, Tây Ban Nha NK nhuyễn thể HMV từ Việt Nam đạt giá trị 14,3 triệu USD, tăng 25,5 phần trăm  so với cùng kỳ năm ngoái.
Mỹ mặc dù là thị trường NK nhuyễn thể HMV lớn thứ 2 của Việt Nam nhưng chỉ chiếm gần 12 phần trăm  tỷ trọng. Tháng 11/2016 giá trị XK sang Mỹ đạt 1,1 triệu USD, tăng 40,6 phần trăm, lũy kế 11 tháng đạt 8,8 triệu USD, tăng gần 35 phần trăm so với cùng kỳ năm 2015.
Tháng 11/2016, trong 9 thị trường NK chính nhuyễn thể HMV thì có 2 thị trường sụt giảm NK là Hàn Quốc và Trung Quốc, Hong Kong giảm lần lượt là 75,5 phần trăm và 13,5 phần trăm. Tuy nhiên, đến 11 tháng thì số lượng thị trường sụt giảm NK tăng hơn, trong đó giảm mạnh nhất là Trung Quốc và Hong Kong giảm 48 phần trăm, tiếp đến là Hàn Quốc giảm 17 phần trăm, Nhật Bản giảm 14 phần trăm  và Asean giảm 10phần trăm.
(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or