Tổng hợp tư vấn nghiệp vụ 

Sửa tờ khai

Hỏi: 

“Hôm trước em có khai một tờ khai của DN chế xuất Hưng Yên, khi khai em bị sai mất tên hàng và mã hàng do khách hàng cấp sai. Giờ em phải sửa như thế nào, có sửa trực tiếp trên phần mềm VNACCS đc ko?”

Đáp:

Sửa bằng khai AMA rồi tìm người duyệt thủ tục để duyệt lại xác nhận trên hệ thống. Hàng đã thông quan thì tiếp nhận ko chỉnh được, phải có lãnh đạo chi cuc duyệt.

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or