Vnlogs- Tư vấn viênTổng hợp tư vấn nghiệp vụ 

Phân biệt Seaway Bill và Surrender Bill

Hỏi:

1. Anh chị có biết có tranh chấp/vấn đề nào phát sinh giữa các bên khi sử dụng Seaway Bill và Surrender Bill. ( shipper/cnee/ fwd)
2. Tỉ lệ sử dụng Seaway Bill và Surrender Bill trong Logistic tại Việt Nam hoặc 1 công ty cụ thể tại Việt Nam là khoảng bao nhiêu?
3. Dùng Surrender Bill có gặp vấn đề gì khi thông quan không?
4. Mối quan hệ giữa người gửi và nhận hàng như thế nào thì thường dùng Surrender Bill và Seaway Bill?
5. Dùng Seaway Bill thi có cần thêm loại chứng từ nào khác có các chức năng còn thiếu của vận đơn hay không?

vnlogs.com

Đáp:

1. Không. Về tính chất vận đơn thì dùng cái nào cũng vậy. Do tuỳ trường hợp xảy ra mới đưa ra hướng giải quyết được.

2. Thông thường tỉ lệ sử dụng Surrenred nhiều hơn. Nhưng về bản chất thì Seaway và Sur là giống nhau.

3. Không.

4. Mối quan hệ không quan trọng, mà quan trọng là do hệ thống hãng tàu của họ có làm hay không. Seaway bill thường dành cho đường biển. Surr thì có thể dùng cả air/ sea.

5. Seaway là 1 loại vận đơn có nền là chữ seaway. Ko khác gì Sur. Có 1 số bên sử dụng Seaway bằng cách Copy nội dung của vận đơn trong 1 email và gửi kèm theo file./.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or