Tin tức Xuất nhập khẩu 

Damper (bộ điều chỉnh gió của tủ lạnh

Tổng cục Hải quan vừa có công văn từ chối xác định trước mã số hàng hóa của Công ty TNHH điện máy Aqua Việt Nam với lý do Công ty đã cung cấp nhiều hơn 1 ký hiệu sản phẩm trên nội dung đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa.

Được biết, Công ty TNHH điện máy Aqua Việt Nam đã gửi đơn đến Tổng cục Hải quan đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng “Damper (bộ điều chỉnh gió của tủ lạnh)”. Tại mục B8 (ký, mã hiệu, chủng loại) công ty cung cấp thông tin sản phẩm có ký hiệu là 6715G-NSBC003-VIETNAM, tuy nhiên, tài liệu cung cấp kèm đơn thể hiện mặt hàng lại có ký hiệu là NSBC003ZA1.

Bên cạnh đó, theo giải trình, công ty đã cung cấp nhiều hơn 1 ký hiệu sản phẩm trên nội dung đơn đề nghị xác định trước mã số. Điều này là không phù hợp vì theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan, mỗi đơn đề nghị xác định trước mã số chỉ tương ứng với một sản phẩm với một ký, mã hiệu duy nhất.

Vì vậy, thông tin cung cấp của của công ty không phù hợp với thể thức đơn và không phù hợp với tài liệu kỹ thuật đính kèm nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty.

Được biết, một trường hợp khác cũng đã bị Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước mã số hàng hóa do đơn đề nghị không khai đầy đủ các tiêu chí, số lượng hàng hóa làm mẫu DN gửi tới không đủ để thực hiện các xét nghiệm phân tích, phân loại hàng hóa. Hoặc hàng hóa gửi, kèm hồ sơ không được bảo quản trong điều kiện thích hợp, hàng hóa không giữ nguyên được tính chất, bị hư hỏng. Đây chính là những lưu ý cho những DN nào có ý định xác định trước mã số hàng hóa cần quan tâm.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or