Tin tức Xuất nhập khẩu Thủ tục hải quan 

Hướng dẫn hoàn thuế NK với hàng quà tặng NK gắn kèm hàng XK

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Công ty TNHH vận chuyển quốc tế Dương Minh về việc hoàn thuế NK đối với lô hàng NK sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào sản phẩm XK thành mặt hàng đồng bộ.

NK sản phẩm để gắn vào sản phẩm XK thành mặt hàng đồng bộ, khi XK DN phải đăng ký theo loại hình xuất sản phẩm sản xuất XK (E62). Ảnh; T.Trang.

Cụ thể về chính sách thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK thì: nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế NK.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì: Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK, trong đó có bao gồm: Sản phẩm hoàn chỉnh NK để gắn, lắp ráp vào sản phẩm XK hoặc đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm XK.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm b.3 khoản 5 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: Sản phẩm hoàn chỉnh do tổ chức, cá nhân NK để gắn vào sản phẩm XK (đóng chung với sản phẩm XK được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư NK hoặc đóng chung với sản phẩm XK được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư mua trong nước) thành mặt hàng đồng bộ và XK ra nước ngoài được hoàn thuế NK.

Cùng với đó, quy định tại Khoản 8 Điều 114 38/2015/TT-BTC có nêu: Hàng hoá NK nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế NK đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế XK.

Với các quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp Công ty TNHH vận chuyển quốc tế Dương Minh NK sản phẩm hoàn chỉnh theo loại hình nhập sản xuất XK để gắn vào sản phẩm XK thành mặt hàng đồng bộ và thực hiện XK sản phẩm ra nước ngoài theo loại hình xuất sản xuất XK thì thực hiện xử lý như sau:

Đối với tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan trước ngày 1-9-2016, nếu đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b.3 khoản 5 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì được xét hoàn thuế NK khi thực XK sản phẩm ra nước ngoài. Trường hợp DN chưa nộp thuế do đang trong thời gian ân hạn 275 ngày thì DN nộp hồ sơ không thu thuế theo quy định cho cơ quan Hải quan.

Đối với tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan sau ngày 1-9-2016, nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và khoản 1 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, cơ quan Hải quan xét không thu thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập sản xuất hàng XK, DN nộp hồ sơ không thu thuế theo quy định cho cơ quan Hải quan.

Về thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, việc xác định loại hình NK đối với mặt hàng ly sứ để gắn vào sản phẩm XK thành mặt hàng đồng bộ, khi XK DN phải đăng ký theo loại hình xuất sản phẩm sản xuất XK (E62) theo quy định tại Điều 54 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Trường hợp Công ty TNHH vận chuyển quốc tế Dương Minh NK sản phẩm hoàn chỉnh theo loại hình nhập sản xuất XK để gắn vào sản phẩm XK thành mặt hàng đồng bộ và thực hiện XK sản phẩm ra nước ngoài theo loại hình xuất sản phẩn gia công cho thương nhân nước ngoài thì DN cần có văn bản báo cáo rõ nội dung vụ việc với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để tổng hợp báo có Tổng cục Hải quan xem xét hướng dẫn xử lý đối với tờ khai khai sai loại hình.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or