Tin tức Xuất nhập khẩu 

Hàng hóa nào không được miễn thuế xuất khẩu?

Tổng cục Hải quan vừa có ý kiến về việc áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công là các mặt hàng kim loại, hợp kim kim loại chưa gia công, phế phẩm, phế liệu kim loại và hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ vào Nghị định số 134/2016/NDD-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, hàng hóa xuất khẩu để gia công là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51 phần trăm giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa xuất khẩu để gia công thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu thì không được miền thuế xuất khẩu.

Theo đó, hàng hóa xuất khẩu để gia công thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu thì người khai hải quan phải khai báo và nộp thuế xuất khẩu theo mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP (Nghị định 122) ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công là các mặt hàng kim loại, hợp kim kim loại chưa gia công như đồng, kẽm, chì, sắt, nhôm, niken, thiếc, phế liệu, phế phẩm, mảnh vụ kim loại là các mặt hàng đã được chi tiết tên cụ thể tại Nghị định 122.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát các trường hợp hàng hóa xuất khẩu để gia công thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu đăng ký tờ khai từ ngày 01/9/2016 nhưng không khai báo thuế xuất khẩu, yêu cầu doanh nghiệp khai bổ sung thuế xuất khẩu và thực hiện nộp thuế theo quy định và báo cáo kết quả khai bổ sung, nộp thuế xuất khẩu về Tổng Cục Hải quan trước ngày 30/11/2016.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or