Thủ tục hải quan 

Mỗi đơn đề nghị xác định trước mã số chỉ cho 1 mẫu hàng

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan đối với đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa của Công ty cổ phần quốc tế liên minh Châu Âu.

Được biết, Công ty cổ phần quốc tế liên minh Châu Âu đã gửi đơn đến Tổng cục Hải quan xin xác định trước mã số hàng hóa đối với mặt hàng “thiết bị tạo ẩm dùng trang trí”. Tuy nhiên, tại mục mã hiệu, chủng loại thì công ty lại đề nghị xác định trước mã số với các model: RR-H825, RR-H826, RR-H830, RR-H823.

Như vậy, công ty đề nghị xác định trước mã số với 4 mẫu hàng. Điều này là không phù hợp vì theo quy định, mỗi đơn đề nghị xác định trước mã số chỉ được đề nghị tương ứng với mỗi loại mặt hàng cụ thể của một nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, hồ sơ đề nghị định trước mã số của Công ty cũng chỉ bao gồm đơn đề nghị và 1 tài liệu là biên bản thỏa thuận giữa bên bán và bên mua, trong đó có mô tả thông số kỹ thuật của mặt hàng. Ngoài ra không có catalogue và hình ảnh thực tế kèm theo, không bao gồm mẫu hàng hóa. Do vậy, cơ quan Hải quan không có cơ sở để nhận biết thực tế của sản phẩm.

Với các lý do trên, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng theo đề nghị của Công ty cổ phần quốc tế liên minh Châu Âu.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or