Tin tức Xuất nhập khẩu 

Hàng NK gửi qua dịch vụ CPN có trị giá từ 1 triệu đồng trở xuống được miễn thuế

Học tập kinh nghiệm một số nước và nâng cấp quy định đã thực hiện ổn định về mức giá trị hàng hóa NK gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã quy định cụ thể về miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp đối với hàng hóa NK chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Nghị định 134 đã bổ sung quy định về định mức miễn thuế đối với hàng chuyển phát nhanh trên cơ sở kế thừa các quy định tại Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg.

Hiện hành, theo Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30-11-2010 của Thủ tướng Chính phủ về mức trị giá hàng hóa NK gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế, thì hàng hóa NK gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá từ 1 triệu đồng trở xuống được miễn thuế NK. Hàng hóa NK gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá trên 1 triệu đồng phải nộp thuế NK theo quy định của pháp luật.

Quy định này đã thực hiện ổn định trong thời gian qua và đã phát huy tác dụng tích cực trên thực tế, theo đó, khoản 2, Điều 29 Nghị định 134 đã bổ sung quy định về định mức miễn thuế đối với hàng chuyển phát nhanh trên cơ sở kế thừa các quy định tại Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, khoản 2, Điều 29 Nghị định 134 quy định: “Hàng hóa NK gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ 1.000.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 đồng Việt Nam được miễn thuế.

Trường hợp hàng hóa có trị giá hải quan vượt quá 1.000.000 đồng Việt Nam hoặc có tổng số tiền thuế phải nộp trên 100.000 đồng Việt Nam thì phải nộp thuế đối với toàn bộ lô hàng”.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or