Tin tức Xuất nhập khẩu 

Hướng dẫn thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh biên giới thực hiện thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới, nhằm giải quyết vướng mắc khi thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: N.Linh

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới. Tuy nhiên, đến nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện thanh toán trong thương mại biên giới.

Trước vướng mắc của Hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan cho biết các văn bản quy định về thanh toán qua cửa khẩu biên giới chưa được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì các văn bản đó đang còn hiệu lực.

Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh biên giới thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Cụ thể, đối với việc thanh toán qua cửa khẩu biên giới Việt Nam-Trung Quốc, được hướng dẫn tại Quyết định 689/2004/QĐ-NHNN về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đối với việc thanh toán qua cửa khẩu biên giới Việt Nam-Campuchia, được hướng dẫn tại Quyết định 17/2004/QĐ-NHNN về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia.

Đối với thanh toán qua cửa khẩu biên giới Việt Nam-Lào thực hiện theo Quyết định 845/2004/QĐ-NHNN về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam và Lào.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or