Tin tức Xuất nhập khẩu 

Đề xuất điều chỉnh HS một số nhóm hàng thuộc Thông tư 12 của Bộ Y tế

Trong quá trình thực hiện Thông tư 12/2016/TT-BYT của Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan cho rằng việc hướng dẫn áp dụng phân loại mã số HS một số mặt hàng nêu tại Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu là chưa chính xác.

Công chức Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công (Hà Nội) giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, hướng dẫn áp dụng mã số HS cho mặt hàng là “các chế phẩm diệt khuẩn bề mặt, dụng cụ y tế có chứa formaldehyde. Các chế phẩm có chứa hoạt chất diệt khuẩn khác cùng với formaldehyde dùng trong gia dụng và y tế cũng xếp vào nhóm này” thuộc mã số 2912.11.90 là chưa chính xác.

Lý do là, mặt hàng là thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các sản phẩm tương tự hay mặt hàng là các nguyên tố hoặc các hợp chất được xác định về mặt hóa học riêng biệt nếu đã được đóng gói theo cách thức mô tả ở nhóm 38.08 thì đều được phân loại vào nhóm 38.08.

Qua rà soát Danh mục hàng hóa chuyên ngành và căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi mới ban hành kèm Thông tư 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Y tế hiệu chỉnh Thông tư 12/2016/TT-BYT theo hướng: “Các chế phẩm diệt khuẩn bề mặt, dụng cụ y tế có chứa formaldehyde. Các chế phẩm có chứa hoạt chất diệt khuẩn khác cùng với formaldehyde dùng trong gia dụng và y tế” thuộc nhóm 38.08, mã số cụ thể tùy thuộc vào từng mặt hàng cụ thể.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Y tế làm rõ nội dung hướng dẫn áp dụng của mặt hàng “Các chế phẩm diệt khuẩn bể mặt, dụng cụ y tế có chứa formaldehyde” là “Các chế phẩm diệt khuẩn bề mặt cho dụng cụ y tế có chứa formaldehyde” hay là “Các chế phẩm diệt khuẩn bề mặt dụng cụ y tế có chứa formaldehyde”.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or