Tin tức Xuất nhập khẩu 

Chỉ nên kiểm tra trước thông quan hàng có rủi ro cao

Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan đang đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan kèm mã số HS.

Hải quan-Biên phòng phối hợp kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Theo Tổng cục Hải quan, từ năm 2014 đến nay, Tổng cục Hải quan đã có nhiều đợt làm việc để rà soát, áp mã số HS cho danh mục các sản phẩm thực phẩm thuộc diện quản lý của Bộ Y tế. Tuy nhiên, một số mặt hàng tại danh mục chưa đủ thông tin để áp mã số theo nguyên tắc phân loại hàng hóa HS. Ví dụ như: Chế phẩm rửa rau quả, thực phẩm có tác dụng diệt khuẩn trong gia dụng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt…

Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành thông tư công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan kèm mã số HS. Đối với những mặt hàng chưa đủ thông tin áp mã HS nhưng cơ quan quản lý vẫn cần đưa vào danh mục thì trong nội dung thông tư ban hành cần nêu rõ trách nhiệm của doanh nghiệp nhập khẩu: Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa nhập khẩu (thành phần, cấu tạo, công dụng, tài liệu kỹ thuật); cam kết và chịu trách nhiệm về nội dung khai báo và sử dụng hàng hóa nhập khẩu đúng mục đích.

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 2026/QĐ-TTg và yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết 19/2016/NQ-CP, Tổng cục Hải quan cho rằng, chỉ đưa các mặt hàng thuộc diện kiểm tra an toàn thực phẩm có rủi ro cao vào danh mục hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan. Các mặt hàng khác không thuộc danh mục hàng hóa có rủi ro cao thì chuyển việc kiểm tra an toàn thực phẩm sang sau thông quan (tức là kiểm tra sau khi hàng hóa đã thông quan).

Trước đó, tại buổi làm việc giữa Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, ngày 23-8, Thứ trưởng Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị thuộc bộ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan, sớm hoàn thiện ban hành các danh mục hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm hiện chưa có mã số HS để thuận tiện cho doanh nghiệp và cơ quan Hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan các bộ quản lý chuyên ngành là đơn vị chủ trì xây dựng và công bố danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) là đơn vị phối hợp rà soát, áp mã số HS cho các danh mục quản lý chuyên ngành.

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua đơn vị đã chủ động phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành rà soát áp mã số HS cho các danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành của các bộ, tuy nhiên do nhiều mặt hàng trong danh mục các bộ gửi đến Bộ Tài chính chưa đủ thông tin để áp mã số theo nguyên tắc HS nên thời gian chuẩn hóa mã số HS thường kéo dài.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or