Tin tức Xuất nhập khẩu 

Điều kiện hưởng thuế GTGT 0 phần trăm với sản phẩm chế biến từ khoáng sản NK

Cục Thuế Hà Nội vừa có công văn giải đáp về chính sách hưởng thuế suất thuế Giá trị gia tăng (GTGT) với những sản phẩm được chế biến từ tài nguyên khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu.

Một số sản phẩm được chế biến từ tài nguyên khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu sẽ được hưởng thuế suất thuế GTGT 0 phần trăm. Ảnh Internet.

Theo Cục Thuế Hà Nội, khi xuất khẩu các sản phẩm được chế biến từ tài nguyên khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu thì doanh nghiệp sẽ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0 phần trăm nếu đáp ứng các điều kiện sau: Đối với hàng hóa xuất khẩu, phải có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu, hợp đồng ủy thác xuất khẩu; có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật; có tờ khai hải quan theo quy định.

Trong kỳ kê khai thuế GTGT (theo tháng hoặc theo quý), nếu doanh nghiệp có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là sản phẩm được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý. Trong trường hợp theo tháng, quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng (quý) tiếp theo.

Trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi bù trừ với số thuế phải nộp, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế theo quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or