Tin tức Xuất nhập khẩu 

Lạng Sơn: Tiếp tục tạm nhập hàng hóa qua điểm thông quan Co Sa

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung quy chế điều hành, quản lý thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh TNTX qua điểm thông quan Co Sa thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn.

CBCC Hải quan Chi Ma kiểm tra hàng XK. Ảnh: H.Nụ
Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 6-7-2015, đơn vị ban hành Quyết định 1144/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế điều hành, quản lý thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh TNTX qua điểm thông quan Co Sa thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma.

Tuy nhiên, đến nay đã hết hiệu lực, do đó, UBND tỉnh ra quyết định tiếp tục thực hiện quyết định trên đến hết ngày 31-12-2016, đồng thời, sửa đổi Quy chế điều hành, quản lý thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh TNTX qua điểm thông quan Co Sa theo hướng: Quy chế này áp dụng đối với các DN đã được UBND tỉnh lựa chọn thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa qua điểm thông quan Co Sa thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma trong năm 2015; giao Công ty CP đầu tư phát triển Thăng Long – Lạng Sơn và Công ty TNHH Kim Phúc Hà làm đầu mối trong tổ chức hoạt động tạm nhập để tái xuất và NK kinh doanh qua điểm thông quan Co Sa năm 2016.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng sửa dổi về giá dịch vụ. Trong đó, Công ty TNHH Kim Phúc Hà có trách nhiệm xây dựng phương án giá dịch vụ cẩu, vận chuyển, bốc xếp hàng hóa… trình Sở Tài chính thẩm định, ban hành thông báo giá theo quy định. Các DN đầu mối có trách nhiệm thực hiện niêm yết, công khai và thực hiện thu giá dịch vụ đúng theo bảng giá đã niêm yết. Tạo điều kiện thuận lợi cho các DN được lựa chọn thí điểm sử dụng các dịch vụ cần thiết trong quá trình thực hiệm tạm nhập hàng hóa qua điểm thông quan Co Sa.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or