Công cụ track trace 

Không được phép NK hỗn hợp dầu đã qua sử dụng để sản xuất thức ăn chăn nuôi

Liên quan đến vấn đề có hay không được NK hỗn hợp dầu đã qua sử dụng từ mỡ hoặc dầu động vật và mỡ hoặc dầu thực vật để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Kyodo Sojitz về vấn đề này.

Hướng dẫn doanh nghiệp tìm hiểu quy định về NK hàng hóa.

Được biết, để có cơ sở trả lời Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Kyodo Sojitz, Tổng cục Hải quan đã có công văn trao đổi với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ quản lý chuyên ngành, Tổng cục Hải quan cho biết, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và căn cứ Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, về chính sách mặt hàng hiện nay, theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Luật số 55/2014/QH13 ngày 23-6-2014 của Quốc hội về bảo vệ môi trường thì “Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sàn phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác“. Do vậy, mặt hàng mà Công ty dự kiến NK là hỗn hợp dầu đã qua sử dụng từ mỡ hoặc dầu động vật và mỡ hoặc dầu thực vật để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi là phế liệu.

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 1 Điều 5 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20-11-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Danh mục hàng hóa cấm NK ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20-11-2013 của Chính phủ, quy định tại Phụ lục 1, STT 10, mục II (hàng hóa cấm NK); Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép NK từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; Điều 9 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thì mặt hàng mà Công ty dự kiến NK không thuộc Danh mục thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam.

Do đó mặt hàng là hỗn hợp dầu đã qua sử dụng từ mỡ hoặc dầu động vật và mỡ hoặc dầu thực vật để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi không được phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, trường hợp Công ty muốn NK mặt hàng này, thì mặt hàng phải là hàng hóa thuộc Danh mục phế liệu được phép NK từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép NK từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất và Công ty phải làm thủ tục đăng ký lưu hành sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or