Tin tức Xuất nhập khẩu 

Xuất khẩu hàng dệt may đạt hơn 10 tỷ USD

Theo Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 6 tháng đầu năm 2016 đạt gần 10,85 tỷ USD, tăng 6,4 phần trăm so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 13,2 phần trăm trong tổng kim xuất khẩu của cả nước.

Trong đó, doanh  nghiệp có vốn FDI đạt kim ngạch gần 6,6 tỷ USD, chiếm 60,7 phần trăm trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

Các thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016: thị trường Hoa Kỳ đạt kim ngạch 5,42 tỷ USD, tăng 6,2 phần trăm so với cùng kỳ năm trước, chiếm 49,9 phần trăm tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước; Nhật Bản đạt kim ngạch gần 1,28 tỷ USD, tăng 5,5 phần trăm, chiếm 11,8 phần trăm tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may; thị trường Hàn Quốc đạt 876 triệu USD, tăng 16 phần trăm, chiếm 8,1 phần trăm trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy trong 6 tháng đầu năm đạt gần 2,53 tỷ USD, tăng 0,9 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó khối doanh nghiệp có vốn FDI nhập khẩu đạt gần 1,82 tỷ USD, chiếm 72 phần trăm trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Các thị trường cung cấp nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày cho Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016 gồm: Trung Quốc đạt kim ngạch 920 triệu USD, chiếm 36,4 phần trăm trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước; đứng thứ 2 là Hàn Quốc đạt 392 triệu USD, chiếm 15,5 phần trăm; Đài Loan đạt 237 triệu USD, chiếm 9,4 phần trăm; …

Theo doanhnghiepvn.vn

 

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or