Tin tức Xuất nhập khẩu 

Top 10 mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam

Theo Hải quan Việt Nam, xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt kim ngạch 58,87 tỷ, chiếm 71,7 phần trăm tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Trong đó, nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện chiểm 20,6 phần trăm; hàng dệt may chiếm 13,2 phần trăm; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 9,6 phần trăm trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Hàng dệt may: kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 6 tháng đầu năm 2016 đạt gần 10,85 tỷ USD, tăng 6,4 phần trăm so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 13,2 phần trăm trong tổng kim xuất khẩu của cả nước. Trong đó, doanh  nghiệp có vốn FDI đạt kim ngạch gần 6,6 tỷ USD, chiếm 60,7 phần trăm trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

Các thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016: thị trường Hoa Kỳ đạt kim ngạch 5,42 tỷ USD, tăng 6,2 phần trăm so với cùng kỳ năm trước, chiếm 49,9 phần trăm tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước; Nhật Bản đạt kim ngạch gần 1,28 tỷ USD, tăng 5,5 phần trăm, chiếm 11,8 phần trăm tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may; thị trường Hàn Quốc đạt 876 triệu USD, tăng 16 phần trăm, chiếm 8,1 phần trăm trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

Giày dép các loại: xuất khẩu giày dép trong tháng 6/2016 đạt gần 1,23 tỷ USD, giảm 1,4 phần trăm so với tháng trước, tính đến hết tháng 6/2016 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 6,27 tỷ USD, tăng 7,5 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Trong  6 tháng đầu năm 2016, khối doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 5,05 tỷ USD, chiếm 80,4 phần trăm trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm giày dép các loại của cả nước.

Các thị trường xuất khẩu giày dép các loại trong 6 tháng đầu năm 2016 : Hoa Kỳ đạt gần 2,16 tỷ USD, tăng 7,9 phần trăm so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 34,4 phần trăm trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; thị trường EU đạt hơn 2,1 tỷ USD, tăng 5,3 phần trăm, chiếm 33,5 phần trăm trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Điện thoại các loại & linh kiện: trong tháng 6 xuất khẩu nhóm hàng này đạt hơn 2,65 tỷ USD, giảm 9,1 phần trăm so với tháng trước. Tính đến hết tháng 6/2016 xuất khẩu nhóm hàng này đạt  gần 16,95 tỷ USD, tăng 16 phần trăm so với cùng kỳ năm trước, chiếm 20,6 phần trăm trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Các thị trường xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong 6 tháng đầu năm 2016 của Việt Nam: thị trường EU (28 nước) với kim ngạch gần 5,28 tỷ USD, tăng 6,2 phần trăm so với cùng kỳ năm trước, chiếm 31,1 phần trăm trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đạt kim ngạch hơn 2,22 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4 phần trăm, chiếm 13,1 phần trăm tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này; Hoa Kỳ đạt gần 2,07 tỷ USD, tăng mạnh 59,5 phần trăm và chiếm 12,2 phần trăm tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này; Hàn Quốc đạt hơn 1,33 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 7,9 phần trăm trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 6/2016 đạt hơn 1,5 tỷ USD, tăng 11,8 phần trăm so với tháng trước. Tính đến hết tháng 6/2016 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 7,88 tỷ USD, tăng 7,1 phần trăm so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 9,6 phần trăm trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Các thị trường xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016: thị trường EU (28 nước) đạt kim ngạch hơn 1,71 tỷ USD, tăng 18,3 phần trăm, chiếm tỷ tọng 21,7 trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; Trung Quốc đạt gần 1,42 tỷ USD, tăng 13,5 phần trăm so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 18 phần trăm; thị trường Hoa Kỳ đạt hơn 1,34 tỷ USD, tăng 1,4 phần trăm, chiếm tỷ trọng 17 phần trăm.

Hàng thủy sản: xuất khẩu hàng thủy sản tháng 6/2016 đạt kim ngạch 576 triệu USD, tăng 3,3 phần trăm so với tháng trước. Tính đến hết tháng 6/2016 xuất khẩu thủy sản đạt hơn 3,08 tỷ USD; tăng 4,4 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016: Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hàng thủy sản lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 636 triệu USD, tăng 11 phần trăm so với cùng kỳ năm trước, và chiếm 20,6 phần trăm trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của cả nước; đứng thứ 2 là thị trường EU (28 nước) với kim ngạch đạt 550 triệu USD, tăng nhẹ 2,2 phần trăm, và chiếm tỷ trọng 17,8 phần trăm; thị trường Nhật bản với kim ngạch 442 triệu USD, giảm nhẹ 2,1 phần trăm, và chiếm tỷ trọng 14,3 phần trăm.

Cà phê: xuất khẩu cà phê trong tháng 6/2016 đạt 158 nghìn tấn, trị giá 293 triệu USD, giảm 0,5 phần trăm về lượng, tuy nhiên tăng 1,8 phần trăm về trị giá so với tháng 4/2016. Trong 6 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu cà phê đạt 984 nghìn tấn, trị giá gần 1,71 tỷ USD, tăng 39,6 phần trăm về lượng, và 17,8 phần trăm về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 6 tháng/2016 chủ yếu gồm: lớn nhất là thị trường EU (28 nước) với kim ngạch 738 triệu USD, tăng 8,6 phần trăm so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 43,2 phần trăm trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước; thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch 222 triệu USD, tăng mạnh 39,1 phần trăm.

Theo doanhnghiepvn.vn

 

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or