Công cụ track trace Lịch tàu 

Lịch tàu - hãng tàu ZIM

5367_logo_0_78119

Zim Integrated Shipping Services, trước đây là Zim Mỹ Israel Vận chuyển và Israel Công ty ZIM Navigation, là công ty vận chuyển hàng hóa lớn nhất ở Israel.  ZIM được thành lập vào năm 1945, do Cơ quan Do Thái của Israel, Liên đoàn Lao động Histadrut và Israel Hàng hải League. Năm 2004, ZIM được mua bởi Brothers Nhóm Ofer. Tên chính thức mới sau khi tư nhân đã trở thành Zim Integrated Shipping Services.

 

Đây là File lịch tàu mới nhất cập nhật ngày 27/7/2016:

Link download: 1.  GSL SCHEDULE 23 JUL

2.  ZIM SCHEDULE 23 JUL

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or