Tin tức Xuất nhập khẩu 

Doanh nghiệp được phép đổi đơn vị tính mặt hàng vải dệt kim

Trước vướng mắc của Hiệp hội Dệt may Việt Nam trong việc sử dụng đơn vị tính mặt hàng vải dệt kim (vải thun) nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, doanh nghiệp được phép quy đổi đơn vị tính của vài thun.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp xuất nhập khẩu mặt hàng vải dệt kim (vải thun) không sử dụng đơn vị tính theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam mà sử dụng đơn vị tính phù hợp với tập quán thương mại quốc tế thì cho phép doanh nghiệp được quy đổi đơn vị tính của hàng hóa từ đơn vị mét hoặc mét vuông sang đơn vị kilogram để khai báo hải quan.

Đơn vị tính này phải được thống nhất trong bộ hồ sơ hải quan từ khâu nhập khẩu, xuất khẩu đến quyết toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, việc quy đổi đơn vị từ mét hoặc mét vuông sang kilogram do doanh nghiệp tự khai tự chịu trách nhiệm. Trong quá trình kiểm tra nếu cơ quan Hải quan phát hiện sai phạm sẽ bi xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or