Tin tức Xuất nhập khẩu 

Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường chính ở Châu Phi, Tây Á, Nam Á

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường chính ở khu vực Châu Phi, Tây Á, Nam Á từ đầu năm đến 15/6/2016 đạt 152,2 triệu USD.

Bảng: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường chính trong khu vực Châu Phi, Tây Á, Nam Á từ đầu 01/01/2016 đến 15/6/2016

Đơn vị: USD

STT Tên nước Kim ngạch STT Tên nước Kim ngạch
1 Ả-rập Xê-út 27.071.375 15 Morocco 1.815.674
2 UAE 26.653.790 16 Sri Lanka 1.733.692
3 Ai Cập 21.151.941 17 Oman 1.378.751
4 Israel 14.535.907 18 Nam Phi 1.237.593
5 Ấn Độ 9.190.009 19 Bangladesh 1.133.914
6 Li-băng 8.079.872 20 Zimbabwe 964.293
7 Pakistan 5.790.099 21 Bờ biển Ngà 948.943
8 Iraq 5.272.304 22 Bahrain 934.707
9 Kuwait 5.190.571 23 Sudan 886.630
10 Jordan 3.684.206 24 Somalia 711.850
11 Qatar 3.571.099 25 Iran 622.635
12 Algeria 3.188.793 26 Lybia 568.612
13 Tunisia 2.670.809 27 Yemen 481.246
14 Thổ Nhĩ Kỳ 2.266.309 28 Cameroon 428.243
Tổng: 152.163.867

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Tại Trung Đông, Ả-rập Xê-út tiếp tục là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam tại khu vực với kim ngạch 27 triệu USD. Các mặt hàng thủy sản chính xuất sang  Ả-rập Xê-út là cá tra (21,2 triệu USD, chiếm tỷ trọng 78,3 phần trăm); tôm (4,8 triệu USD,chiếm tỷ trọng 17,7 phần trăm); cá ngừ đóng hộp, nhuyễn thể chân đầu và một số loài cá khác. UAE là thị trường lớn thứ hai với kim ngạch 26,6 triệu USD. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang UAE bao gồm: tôm (12,7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 47,7 phần trăm); cá tra (12,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 47,4 phần trăm); cá ngừ (0,54 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2 phần trăm); mực, bạch tuộc (0,16 triệu USD, chiếm tỷ trọng 0,6 phần trăm) và một số loại cá khác. Israel là thị trường nhập khẩu cá ngừ nhiều nhất của Việt Nam trong khu vực (7,3 triệu USD). Ngoài ra Israel còn nhập một số mặt hàng thủy sản khác như tôm (4,2 triệu USD); cá tra (0,83 triệu USD) và một số loại cá khác.

Tại Châu Phi, Ai Cập là nước nhập khẩu thủy sản nhiều nhất từ Việt Nam với kim ngạch 21,1 triệu USD bao gồm các mặt hàng: cá tra (13,4 triệu USD, chiếm tỷ trọng 63,5 phần trăm); tôm (6,2 triệu USD, chiếm tỷ trọng 29,4 phần trăm); cá ngừ (0,64 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3 phần trăm); mực bạch tuộc và một số loại cá khác.

Tại Nam Á, Ấn Độ là nước nhập khẩu thủy sản nhiều nhất từ Việt Nam với kim ngạch 9,2 triệu USD. Các mặt hàng chính bao gồm: cá tra (7,3 triệu USD, chiếm tỷ trọng 79,4 phần trăm); tôm (1,7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 18,5 phần trăm).

 

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or