Thủ tục hải quan 

Thống nhất phân loại kệ sắt dùng trong siêu thị

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Hải quan TP.HCM và Hải quan Hà Nội trong việc phân loại mặt hàng kệ dùng trong siêu thị bằng sắt, đồng bộ tháo rời.

Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Hải quan, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Thông tư 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam, Thông tư 182/2015/TT-BTC Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế XK, thuế NK ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Đồng thời, căn cứ chú giải pháp lý Chương 94 và tham khảo chú giải phần khái quát chung Chương 94, chú giải chi tiết nhóm 94.03 và nhóm 83.02.

Theo đó, trường hợp hàng hóa là các kệ có móc treo và không bao gồm kệ để đồ dùng (sách hoặc các hàng hóa khác) nguyên chiếc hoặc linh kiện đồng bộ tháo rời thì thuộc nhóm 83.02, phân nhóm “- giá, khung, phụ kiện và các sản phẩm tương tự khác”, phân nhóm 8302.42- – Loại khác, dùng cho đồ nội thất, mã số 8302.42.90 — Loại khác. Thuế suất thuế NK 20 phần trăm.

Trường hợp hàng hóa là các kệ có móc treo và bao gồm kệ để đồ dùng (sách hoặc các hàng hóa khác) nguyên chiếc hoặc linh kiện đồng bộ tháo rời thì thuộc nhóm 94.03, phân nhóm 9403.20 – đồ nội thất bằng kim loại khác, mã số 9403.20.90 — Loại khác. Thuế suất thuế NK 10 phần trăm.

Tổng cục Hải yêu cầu Hải quan TP.HCM và Hải quan Hà Nội rà soát và đối chiếu với hướng dẫn trên để thực hiện phân loại thống nhất.

Được biết, cả Cục Hải quan Hà Nội và TP.HCM đều gặp vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng kệ dùng trong siêu thị bằng sắt, đồng bộ tháo rời của Công ty TNHH Thương mại Logitem Việt Nam NK.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or