Tin tức Xuất nhập khẩu 

Các loại thuốc thú y được phép lưu hành, bị cấm sử dụng ở Việt Nam

Ngày 01/6/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
Trong đó quy định cụ thể 40 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản suất, kinh doanh động vật.
 
– 24 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh động vật thủy sản, bao gồm: Aristolochia spp và các chế phẩm từ chúng Chloramphenicol, Chloroform Chlorpromazine, Dimetridazole, Colchicine, Dapsone, Dimetridazole, Metronidazole,, Nitrofuran (bao gồm cả Furazolidone), Ronidazole, Green Malachite, Ipronidazole, Các Nitroimidazole khác, Clenbuterol, Diethylstilbestrol (DES), Glycopeptides, Trichlorfon (Dipterex), Gentian Violet (Crystal violet), Trifluralin, Cypermethrin, Cypermethrin, Enrofloxacin, Ciprofloxacin, Nhóm Fluoroquinolones.
 
– 16 loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh động vật trên cạn, bao gồm: Chloramphenicol, Furazolidon và dẫn xuất của nhóm Nitrofuran, Dimetridazole, Metronidazole, Dipterex Ciprofloxacin, Ofloxacin, Carbadox, Olaquidox, Olaquidox, Bacitracin Zn, Green Malachite, Gentian Violet, Clenbuterol, Salbutamol, Ractopamine, Diethylstilbestrol (DES)
 
Đối với các sản phẩm quy định tại phần C của Phụ lục IC Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT có Giấy chứng nhận lưu hành hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày 16/7/2016 đến hết ngày 31/01/2017, được phép lưu hành đến hết ngày 31/01/2017.
 
Để tiếp tục lưu hành sản phẩm sau ngày 31/01/2017, cơ sở phải nộp hồ sơ đăng ký lại theo quy định của pháp luật về quản lý chất xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày 16/7/2016.
 
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể Danh mục thuốc thú y sản xuất trong nước, Danh mục thuốc thú y nhập khẩu, Danh mục thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or