Tin tức Xuất nhập khẩu 

Hàng NK chỉ sử dụng trong DN chế xuất không phải chịu thuế

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Aaron Việt Nam về chính sách thuế NK của nhà thầu cho công trình của DN chế xuất (DNCX), Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời vấn đề này.

Hàng hóa NK từ nước ngoài của DNCX và chỉ sử dụng trong DNCX thuộc đối tượng không chịu thuế NK.

Theo quy định hiện hành tại khoản 3 Điều 3 Luật thuế XK, thuế NK và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 16, Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC  của Bộ Tài chính, thì “Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế”

Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam là DNCX nên hàng hóa NK từ nước ngoài của DNCX và chỉ sử dụng trong DNCX thuộc đối tượng không chịu thuế NK. Trường hợp nhà thầu chính, nhà thầu phụ NK để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc cho Công ty thì số hàng hóa NK đó cũng thuộc đối tượng không chịu thuế NK.

Theo đó, để đăng ký Danh mục hàng hóa, Công ty TNHH Hansol Electronics có văn bản đề nghị NK hàng hóa kèm Danh mục hàng hóa ghi rõ tên hàng, số lượng, chủng loại. Việc đăng ký danh mục hàng hóa thực hiện trước khi làm thủ tục NK hàng hóa. Các nhà thầu chính, nhà thầu phụ sử dụng danh mục do Công ty đã đăng ký với cơ quan Hải quan để NK hàng hóa.

Bên cạnh đó, hướng dẫn về thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, quy định tại khoản 2 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, thì: Đối với hàng hóa NK từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX: Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Trường hợp nhà thầu NK hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì sau khi bàn giao công trình cho DNCX thì báo cáo lượng hàng hóa đã NK cho cơ quan Hải quan nơi quản lý DNCX theo mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Hồ sơ hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, điểm c khoản 4 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính.

Nơi mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan quản lỷ DNCX. Nhà thầu chính, nhà thầu phụ được đứng tên trên tờ khai để làm thủ tục hải quan NK hàng hóa từ nước ngoài vào DNCX và hàng hóa NK từ nước ngoài phải được vận chuyển thẳng đến DNCX; các nhà thầu phụ không phải làm thủ tục hải quan tái xuất vào DNCX cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Hansol Electronics.

Việc báo cáo lượng hàng hóa đã NK cho cơ quan hải quan nơi quản lý DNCX được thực hiện sau khi bàn giao công trình cho DNCX theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Vì vậy, Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục NK để được giải quyết cụ thể.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or