Tin tức Xuất nhập khẩu 

Quy định chặt chẽ việc khai bổ sung hồ sơ hải quan

Việc khai bổ sung hồ sơ hải quan trong trường hợp gửi thừa hàng, nhầm hàng sẽ có những điều kiện chặt chẽ để hạn chế việc người khai hải quan lợi dụng để trốn tránh nghĩa vụ thuế, chính sách mặt hàng và phân luồng.

Công chức Chi cục Hải quan Gia Thụy (Hà Nội) kiểm tra hồ sơ XNK.

Theo ông Âu Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan), trong các văn bản luật hiện hành như: Luật Hải quan không hạn chế việc cho phép khai bổ sung; Luật Thương mại cũng không hạn chế việc chấp nhận hàng gửi thừa, gửi nhầm nếu bên nhận chấp nhận việc sai sót của bên gửi và hai bên thỏa thuận lại về việc thanh toán.

Việc khai bổ sung hồ sơ hải quan đang được quy định cụ thể tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Theo đó không giới hạn các chỉ tiêu thông tin được khai bổ sung, không hướng dẫn riêng trường hợp khai bổ sung do sai sót giữa khai báo hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa với khai bổ sung đối với trường hợp gửi thừa hàng, gửi nhầm hàng.

Trên thực tế, báo cáo của một số cục Hải quan địa phương cũng cho thấy, có hiện tượng các đối tượng buôn lậu lợi dụng quy định về việc khai bổ sung để cố tình khai sai tên hàng, mã số, chủng loại, số lượng để trốn tránh nghĩa vụ thuế, thực hiện các chính sách mặt hàng và phân luồng.

Nếu cơ quan Hải quan thực hiện việc chuyển luồng tờ khai hải quan hoặc có thông tin về việc các cơ quan quản lý Nhà nước khác phối hợp kiểm tra thì DN thực hiện việc khai bổ sung.

Các thông tin khai bổ sung có thể gồm: Thay đổi hoàn toàn tên hàng dẫn đến thay đổi mã số HS hàng hóa (liên quan đến chính sách quản lý hoặc ảnh hưởng đến mức thuế suất); khai bổ sung thêm các dòng hàng mới hoàn toàn so với tờ khai hải quan ban đầu… để hợp thức hóa lượng hàng thừa so với khai báo ban đầu khi cơ quan Hải quan hoặc các cơ quan khác tiến hành kiểm tra thực tế.

Lí do các DN đưa ra có thể là người gửi thừa hàng hoặc nhầm hàng, theo đó hợp thức hóa các hành vi gian lận, buôn lậu thương mại khi bị phát hiện hoặc có khả năng bị phát hiện.

Để đảm bảo công tác quản lý hải quan nhưng vẫn tạo thuận lợi cho DN khai báo bổ sung hồ sơ hải quan trong trường hợp chính đáng, ông Âu Anh Tuấn cho biết, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP sẽ bổ sung quy định điều kiện chặt chẽ để hạn chế việc người khai hải quan lợi dụng để trốn tránh trách nhiệm. Những trường hợp đúng là gửi nhầm, gửi thừa thực sự và được hai bên thỏa thuận chấp nhận thì vẫn cho khai báo, những trường hợp không chức minh được đó là gửi nhầm, gửi thừa và cơ quan Hải quan có căn cứ xác định hành vi gian lận, buôn lậu thương mại thì xử lý theo quy định của pháp luật. Việc khai bổ sung được thực hiện theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan 2014.

Cụ thể, người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan trong các trường hợp. Khai bổ sung trong thông quan gồm: Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thông phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan Hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan; người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan Hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng trước khi thông quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan Hải quan khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi khai bổ sung sau thông quan, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép XK, NK; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan được thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các trường hợp: Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra; quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or