Tin tức Xuất nhập khẩu 

Những nhóm hàng nhập khẩu chính 5 tháng năm 2016

Trong 5 tháng đầu năm 2016, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 133,25 tỷ USD, tăng 2,2 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu đạt 65,8 tỷ USD, giảm nhẹ 1,7 phần trăm.

Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất tháng 5-2016 và 05 tháng đầu năm 2016.

Máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng:  Trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5 là 2,48 tỷ USD, tăng 11,7 phần trăm so với tháng trước, nâng trị giá nhập khẩu trong 5 tháng/2016 lên 10,59 tỷ USD, giảm 7,2 phần trăm so với 5 tháng/2015; trong đó khối các doanh nghiệp FDI nhập khẩu gần 5,79 tỷ USD, giảm 22,8 phần trăm và khối các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu 4,8 tỷ USD, tăng 22,9 phần trăm.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong 5 tháng/2016 với trị giá là 3,56 tỷ USD, giảm 8,2 phần trăm; tiếp theo là các thị trường: Hàn Quốc: 2,14 tỷ USD, giảm 3,3 phần trăm; Nhật Bản: 1,62 tỷ USD, giảm 24,9 phần trăm; Đài Loan: 542 triệu USD, giảm 10,8 phần trăm…so với 5 tháng/2015.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện:  Trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 5 là 2,08 tỷ USD, tăng nhẹ 2,6 phần trăm so với tháng trước. Tính đến hết 5 tháng/2016, cả nước nhập khẩu 10,44 tỷ USD, tăng 11,1 phần trăm về số tương đối và tăng 1,04 tỷ USD về số tuyệt đối. Trong đó chiếm 92 phần trăm kim ngạch nhập khẩu là của khu vực FDI, với  9,65 tỷ USD, tăng 11 phần trăm.

Hàn Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam với trị giá nhập khẩu là 3,45 tỷ USD, tăng 23,5 phần trăm; tiếp theo là các thị trường: Trung Quốc 2,07 tỷ USD, tăng 6,3 phần trăm; Đài Loan 1,12 tỷ USD, tăng 34 phần trăm; Nhật Bản 930 triệu USD, giảm nhẹ 0,2 phần trăm… so với cùng kỳ năm 2015.

Vải các loại: Tháng 5-2016 nhập khẩu nhóm hàng này đạt  gần 1,03 tỷ USD, tăng 2,6phần trăm so với tháng trước. 5 tháng đầu năm 2016 kim ngạch nhập khẩu vải các loại đạt 4,15 tỷ USD, tăng 2,2 phần trăm so với cùng kỳ năm 2015.

Các thị trường cung cấp vải các loại cho Việt Nam chủ yếu như: Trung Quốc đạt kim ngạch 2,18 tỷ USD, chiếm 52,5 phần trăm kim ngạch nhập khẩu vải các loại của Việt Nam; đứng thứ 2 là thị trường Hàn Quốc đạt kim ngạch 722 triệu USD, chiếm 17,4 phần trăm kim ngạch nhập khẩu vải của cả nước; tiếp theo là các thị trường Đài Loan đạt kim kim ngạch 624 triệu USD, chiếm 15 phần trăm tổng kim ngạch nhập khẩu vải của cả nước; thị trường Nhật Bản đạt kim ngạch 234 triệu USD, chiếm 5,6 phần trăm trong tổng kim ngạch nhập khẩu vải của cả nước.

Điện thoại và linh kiện: Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 5-2016 đạt 804 triệu USD, giảm 7,3 phần trăm so với tháng 4-2016. Tính đến hết tháng 5-2016 kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện đạt 4,06 tỷ USD, giảm 7 phần trăm so với cùng kỳ năm 2015. Các thị trường cung cấp điện thoại và linh kiện chủ yếu cho Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2016 bao gồm: Trung Quốc đạt kim ngạch 2,46 tỷ USD, chiếm 60,5 phần trăm tổng kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước, Hàn Quốc đạt kim kim ngạch 1,40 tỷ USD, chiếm 34,5 phần trăm trong tổng kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước…

Sắt thép các loại: Trong tháng 5-2016 đạt kim ngạch nhập khẩu sắt thép các loại đạt 1.162 nghìn tấn, trị giá 702 triệu USD, tăng 4,6 phần trăm về lượng và tăng 13,5 phần trăm về trị giá so với tháng 4-2016. Tính đến hết tháng 5-2016 nhập khẩu sắt thép các loại đạt 7.833 nghìn tấn trị giá 2,99 tỷ USD, tăng 49 phần trăm về lượng và tăng nhẹ 0,7 phần trăm về trị giá so với cùng kỳ năm 2015.

Các thị trường cung cấp sắt thép cho Việt Nam bao gồm: Trung Quốc đạt 862 nghìn tấn, trị giá 1,52 tỷ USD, chiếm 54,9 phần trăm trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép các loại của Việt Nam; đứng thứ 2 là Nhật Bản với 1.243 nghìn tấn trị giá 441 triệu USD, chiếm 15,9 phần trăm trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép các loại của cả nước; thứ 3 là Hàn Quốc là 750 nghìn tấn, trị giá 370 triệu USD, chiếm 13,3 phần trăm trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép các loại của Việt Nam.

Xăng dầu các loại: Lượng nhập khẩu trong tháng là 1,26 triệu tấn, giảm 10,4 phần trăm nhưng do đơn giá nhập tăng 13 phần trăm nên trị giá đạt 527 triệu USD, tăng 1,2 phần trăm về trị giá so với tháng trước.

Tính đến hết 5 tháng/2016, tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước là 5,4 triệu tấn, tăng 27,6 phần trăm. Đơn giá nhập khẩu bình quân giảm tới 37,5 phần trăm so với cùng kỳ năm trước nên trị giá nhập khẩu là 1,96 tỷ USD, giảm 20,2 phần trăm so với 5 tháng/2015. Trong 5 tháng qua, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này giảm do giá giảm lên tới 1,18 tỷ USD, trong khi đó do lượng tăng chỉ là 678 triệu USD.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu trong 5 tháng đầu năm 2016 chủ yếu có xuất xứ từ các thị trường: Singapore 2,18 triệu tấn, tăng 7,4 phần trăm; Malaysia 1,49 triệu tấn, gấp 5 lần; Hàn Quốc 713 nghìn tấn, gấp 9 lần… so với cùng kỳ năm trước.

Hạt điều: Trong tháng 5-2016, nhập khẩu hạt điều đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong tất các nhóm hàng. Lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 101 nghìn tấn, tăng 165,2 phần trăm; trị giá đạt 145 triệu USD, tăng 146,4 phần trăm so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2016, cả nước nhập khẩu gần 246 nghìn tấn hạt điều, giảm 13,4 phần trăm và trị giá là 372 triệu USD, giảm nhẹ 0,2 phần trăm so với cùng kỳ năm 2015.

Hạt điều nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia trong 5 tháng/2016 là gần 74 nghìn tấn, giảm 28,2 phần trăm và chiếm 30 phần trăm trong tổng lượng điều nhập vào Việt Nam.

Ô tô nguyên chiếc các loại: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng là hơn 12 nghìn chiếc, tăng 30,1 phần trăm so với tháng trước. Trong đó, lượng nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 6,6 nghìn chiếc, tăng 96,6 phần trăm; ô tô tải là 3,9 nghìn chiếc, giảm 10,8 phần trăm.

Tính đến hết tháng 5-2016, cả nước đã nhập khẩu 41,23 nghìn chiếc, giảm 9,5 phần trăm và trị giá đạt 968 triệu USD, giảm 19,6 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Ô tô tải nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 9,34 nghìn chiếc, tăng 41,7 phần trăm; Hàn Quốc với gần 4 nghìn chiếc, giảm 8,2 phần trăm; Trung Quốc với 2,5 nghìn chiếc, giảm 47,6 phần trăm.

Bên cạnh đó, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có xuất xứ từ Ấn Độ với 5,4 nghìn chiếc, giảm 18,7 phần trăm; từ Thái Lan với gần 3,1 nghìn chiếc, tăng 92,4 phần trăm; từ Nhật Bản với 2,6 nghìn chiếc, tăng 31,4 phần trăm.

Với tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại tăng cao, Thái Lan đã chính thức vượt Hàn Quốc và Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam. Tính chung, tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu từ thị trường này là 12,5 nghìn chiếc, tăng 50,8 phần trăm so với cùng kỳ năm 2015.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or