Thủ tục hải quan 

Quy định rõ thời điểm nộp giấy phép khi thực hiện thủ tục hải quan

Tổng cục Hải quan đang dự kiến đưa nội dung thời điểm phải có giấy phép đối với những lô hàng phải có giấy phép khi XK, NK ở Nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP để đảm bảo DN, cơ quan Hải quan và các cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện thống nhất.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long (Hà Nội).

Theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định “hàng hóa XK, NK theo giấy phép, thương nhân muốn XK, NK phải có giấy phép.”

Về nguyên tắc, căn cứ quy định trên, các cơ quan quản lý chuyên ngành sẽ quy định thời điểm nộp giấy phép cho cơ quan Hải quan trong các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều văn bản quy định chính sách quản lý đối với hàng hóa XNK là giấy phép nhưng có văn bản quy định thời điểm nộp, có văn bản không quy định; có văn bản đã quy định nhưng có thể hiểu nhiều cách khác nhau. Ví dụ nếu sử dụng cụm từ “khi làm thủ tục NK” có thể hiểu là cơ quan Hải quan chấp nhận  nộp giấy phép khi đăng kí tờ khai cho đến trước khi thông quan hoặc ngay khi bắt đầu thực hiện thủ tục hoặc khi nộp hồ sơ hải quan mới phải có giấy phép…

Những quy định không rõ ràng này dẫn đến cơ quan Hải quan rất khó khăn trong việc xác định thời điểm chấp nhận giấy phép, một vài trường hợp dẫn đến tranh chấp giữa cơ quan Hải quan và người khai hải quan.

Mới đây, Thông tư 12/2015/TT-BCT về giấy phép NK tự động thép do Bộ Công Thương ban hành quy định người XK, NK phải có Giấy phép khi làm thủ tục hải quan, không quy định cụ thể thời điểm nào của quá trình làm thủ tục hải quan. Trong khi thủ tục hải quan bao gồm quá trình từ khi người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan đến khi thông quan hàng hóa.

Việc này gây khó khăn khi xử lý các lô hàng thép NK thời gian qua do có thay đổi chính sách mặt hàng, áp thêm thuế tự vệ.

Để được áp dụng mức thuế cũ, DN cần phải có giấy phép ngay tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan và trước khi chính sách mới có hiệu lực. Tuy nhiên, có những trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai trước thời điểm chính sách mới có hiệu lực nhưng giấy phép thì được cấp/xuất trình sau thời điểm hiệu lực của chính sách mới. Do những quy định không rõ ràng về thời điểm nộp giấy phép khi thực hiện thủ tục hải quan nên cơ quan Hải quan khó xác định được biện pháp xử lý hợp lý.

Theo đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan), Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định “hàng hóa XK, NK theo giấy phép, thương nhân muốn XK, NK phải có giấy phép.”  Với quy định đó có thể hiểu Giấy phép là việc đồng ý cho phép hoặc không cho phép NK được mang hàng hóa vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Do vậy, việc cấp giấy phép cần phải được thực hiện khi DN có kế hoạch XNK hàng hóa ra, vào lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, giấy phép XNK nên quy định phải được cấp trước khi người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan Hải quan.

Để tránh việc quy định chung chung dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau và mỗi cơ quan chuyên ngành lại quy định một mốc thời gian khác nhau, Tổng cục Hải quan dự kiến đưa nội dung thời điểm phải có giấy phép đối với những lô hàng phải có giấy phép khi XK, NK ở Nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP để đảm bảo các cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện thống nhất.

Cụ thể, tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP sẽ quy định “đối với hàng hóa XK, NK thuộc đối tượng phải có giấy phép XK, NK, cơ quan Hải quan kiểm tra thông tin về số giấy phép trên tờ khai hải quan. Trường hợp không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tờ khai hải quan đã đăng ký không có giá trị thủ tục hải quan”.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or