Thủ tục hải quan 

Hàng bị tạm giữ có phải nộp thuế ngay?

Trước đề nghị của Công ty CP Thiết bị công nghệ y tế Hà Nội xin được thông quan trong thời gian chờ xử lý đối với lô hàng thiết bị y tế do Công ty TNHH Y tế Việt Nam nhập khẩu (nay đã chuyển nhượng và đổi tên thành Công ty CP Thiết bị công nghệ y tế Hà Nội), Tổng cục Hải quan đã có công văn trả lời về vấn đề này.

Hàng NK còn trong sự giám sát của cơ quan Hải quan, nhưng bị tạm giữ để điều tra chờ xử lý thì chưa phải nộp thuế.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định hiện hành tại điểm b khoản 4 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì: “Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu còn trong sự giám sát của cơ quan Hải quan, nhưng bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tạm giữ để điều tra, chờ xử lý thì thời hạn nộp thuế đối với từng trường hợp thực hiện theo quy định được tính từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản cho phép giải toả hàng hoá đã tạm giữ”.

Theo quy định nêu trên, nếu lô hàng NK còn trong sự giám sát của cơ quan Hải quan, nhưng bị tạm giữ để điều tra chờ xử lý thì chưa phải nộp thuế trong thời gian cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tạm giữ hàng hóa và thời hạn nộp thuế được tính từ ngày có văn bản cho phép giải tỏa hàng hóa đã tạm giữ của cơ quan có thẩm quyền.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan đã đề nghị Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra lại trường hợp của Công ty TNHH Y tế Việt Nam NK lô hàng thiết bị y tế đang bị Cục Điều tra chống buôn lậu tạm giữ điều tra, chờ xử lý, chưa phải nộp thuế thì thực hiện điều chỉnh tình trạng nợ thuế của lô hàng bị tạm giữ trên hệ thống kế toán tập trung.

Trên cơ sở đó, cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục sẽ xem xét khi tiếp nhận đăng ký thủ tục hải quan các lô hàng NK tiếp theo của Công ty theo quy định tại Điều 34 Thông tư 38/2015/TT-BTC, với điều kiện Công ty có văn bản cam kết thực hiện kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng về số hàng bị tạm giữ.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or