Tin tức Xuất nhập khẩu 

Thời gian thông quan hàng hóa phụ thuộc vào cơ quan kiểm tra chuyên ngành

Trước phản ánh của Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới về việc hoạt động kiểm tra chuyên ngành (KTCN) còn nhiều bất cập ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa của DN, theo Tổng cục Hải quan thời gian thông quan hàng hóa XNK phụ thuộc thời gian bộ quản lý chuyên ngành thực hiện các hoạt động KTCN theo quy định.

Theo DN này, việc NK hàng hoá là bao bì sử dụng cho thực phẩm và nguyên phụ liệu thực phẩm dùng cho sản xuất của DN còn gặp nhiều khó khăn do hoạt động KTCN theo pháp luật của cơ quan chức năng còn nhiều bất cập, gây lãng phí cho DN.

Cụ thể, việc KTCN 1 lô hàng bao bì hoặc 1 lô nguyên phụ liệu sử dụng cho thực phẩm phải qua các bước: Đăng ký với cơ quan chức năng tại trụ sở của cơ quan kiểm tra, sau khi mở tờ khai hải quan, cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu kiểm tra, nhận kết quả từ cơ quan KTCN để xuất trình cho cơ quan Hải quan làm thủ tục thông quan. Thời gian trả kết quả KTCN cho DN trung bình từ 7-10 ngày làm việc, có những trường hợp cá biệt thời gian trả kết quả KTCN kéo dài hơn làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Do đó, công ty này cho rằng, cơ quan Hải quan cần xem xét chỉnh sửa Thông tư 38/2015/TT-BTC ở phần thông quan một cách hợp lý, để tạo thuận lợi cho các DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng XK đặc biệt là trong lĩnh vực chế biến nông sản. Đồng thời, các bộ, ngành cần phải cải tiến quy trình lấy mẫu, kiểm tra mẫu để rút ngắn thời gian trả kết quả KTCN đến DN và cơ quan Hải quan để rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá.

Giải quyết phản ánh này của DN, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Hải quan 2014: “Trường hợp theo quy định của pháp luật phải KTCN về chất lượng, y tế, văn hoá, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm đối với hàng hoá, phương tiện vận tải thì cơ quan hải quan căn cứ kết quả kiểm tra của cơ quan KTCN để quyết định việc thông quan”. 

Việc quy định KTCN đối với hàng hóa XNK thuộc chức năng, nhiệm vụ của các Bộ quản lý chuyên ngành và được thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan (Luật Chất lượng sản phẩm, Luật Thú y, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật…). Do vậy, thời gian thông quan hàng hóa XNK phụ thuộc thời gian Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện các hoạt động KTCN theo quy định.

Tuy nhiên, để triển khai thực hiện Quyết định 2026/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, sửa đổi quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK phải KTCN theo hướng giảm bớt thủ tục hành chính, đơn giản hóa biện pháp quản lý hải quan, tạo thuận lợi, giảm chi phí và thời gian thông quan hàng hóa.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or