Phối hợp với hải quan "quản" chặt thuốc BVTV nhập khẩu

Bộ NN&PTNT vừa có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp, chỉ đạo các Chi cục Hải quan quản lý chặt các thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nhập khẩu theo đúng quy định.

Cụ thể, các loại thuốc BVTV khi nhập khẩu phải có Giấy phép nhập khẩu thuốc BVTV theo quy định tại Điều 67, khoản 2, mục b của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và Điều 24, khoản 1, mục d, Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Các trường hợp nhập khẩu thuốc BVTV không phải kiểm tra Nhà  nước về chất lượng bao gồm: Thuốc BVTV mẫu; thuốc BVTV triển lãm hội chợ; thuốc BVTV tạm nhập tái xuất, gia công xuất khẩu; thuốc BVTV quá cảnh chuyển khẩu; thuốc BVTV gửi kho ngoại quan; thuốc BVTV sử dụng với mục đích nghiên cứu, thử nghiệm, khảo nghiệm; thuốc BVTV nhập khẩu theo giấy phép nhập khẩu để sử dụng trong các dự án đầu tư nước ngoài và các loại thuốc khác nhập khẩu theo giấy phép không nằm trong mục đích kinh doanh theo quy định tại khoản 1, Điều 43, Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT về quản lý thuốc BVTV.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or