Tin tức Xuất nhập khẩu 

Hàng miễn thuế được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm

Trước những vướng mắc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm của DN kinh doanh hàng miễn thuế, Tổng cục Hải quan đã có hướng thực hiện thủ tục kiểm tra đối với hàng hóa NK bán tại cửa hàng miễn thuế.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, hàng hóa NK bán tại cửa hàng miễn thuế sẽ áp dụng theo các điểm a, điểm b khoản 2 Điều 14 về các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm NK tại Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Cụ thể, hàng hóa NK đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế để bán cho khách nhập cảnh trong định mức được miễn thuế thực hiện như quy định đối với thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuế NK tại điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Hàng hóa NK đưa vào cửa hàng miễn thuế đến bán cho đối tượng là cơ quan, tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao thực hiện theo điểm b, khoản 2 Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP.

Đối với hàng hóa NK đưa vào cửa hàng miễn thuế bán cho khách xuất cảnh được quản lý theo chế độ tạm nhập-tái xuất theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 38/2012/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã nhận được vướng mắc phát sinh của các DN kinh doanh bán hàng miễn thuế về việc kiểm tra an toàn thực phẩm. Nghị định 38/2012/NĐ-CP không có quy định cụ thể miễn kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm NK bán tại cửa hàng miễn thuế.

Theo các DN này, kinh doanh bán hàng miễn thuế là loại hình kinh doanh bán lẻ, phong phú về chủng loại nhưng số lượng thường rất nhỏ. Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế là những mặt hàng có thương hiệu nổi tiếng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và các DN kinh doanh bán hàng miễn thuế chưa bao giờ xảy ra khiếu nại về chất lượng của sản phẩm tại cửa hàng miễn thuế. Vì vậy, nếu phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm số lượng mẫu kiểm tra lớn gây ảnh hưởng đến thời gian và chi phí của DN.

Hàng hóa khi NK đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế là hàng hóa được quản lý theo chế độ tạm nhập trong thời hạn quy định và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan. Khi hàng hóa này đưa vào thị trường nội địa phải thực hiện việc NK như đối với hàng hóa NK thương mại.

Để giải quyết vướng mắc cho DN, thời gian qua Tổng cục Hải quan đã tổ chức họp bàn với đại diện các bộ có liên quan như: Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế và có văn bản chính thức xin ý kiến của các Bộ về việc không thực hiện việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK bán tại cửa hàng miễn thuế.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan để giải quyết triệt để vướng mắc các Bộ cần kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định 38/2012/NĐ-CP nhằm phù hợp với điều kiện thực tế tránh gây khó khăn không cần thiết cho DN kinh doanh bán hành miễn thuế.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or