Tin tức Xuất nhập khẩu 

Không thông quan phế liệu tại ICD

Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề nghị Tổng cục Hải quan- Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị Hải quan thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế để thông quan phế liệu nhập khẩu ngay tại cửa khẩu nhập đầu tiên khi lô hàng phế liệu cập cảng, tạm thời không thực hiện thủ tục kiểm tra, thực tế và thông quan tại cảng cạn (ICD).

Phế liệu nhập khẩu không đạt chất lượng bị Hải quan TP.HCM phát hiện tại cảng VICT. Ảnh: T.Hòa

Tổng cục Môi trường viện dẫn quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, loại hình kinh doanh phế liệu nhập khẩu là loại hình kinh doanh có điều kiện. Theo đó, hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro gây ô nhiễm môi trường cao. Mặt khác, một số doanh nghiệp có thể lợi dụng kẽ hở pháp luật về thương mại thông qua hoạt động nhập khẩu phế liệu để chuyển chất thải vào Việt Nam.

Vì vậy, theo quan điểm của Tổng cục Môi trường thì hoạt động nhập khẩu phế liệu, kiểm soát chất lượng của phế liệu nhập khẩu phải được giám sát chặt chẽ ngay tại cửa khẩu nhập đầu tiên trước khi phế liệu được chuyển vào nội địa.

Cũng theo Tổng cục Môi trường, ICD có chức năng là cửa khẩu, trên thực tế hiện nay, có rất nhiều cảng ICD trên lãnh thổ Việt Nam, nhiều ICD nằm sâu trong nội địa hoặc ngay trung tâm các thành phố lớn. Do đó, nếu phế liệu nhập khẩu được vận chuyển về  ICD sâu trong nội địa mới kiểm tra thực tế để thông quan thì sẽ khó khăn cho hoạt động nghiệp vụ của cơ quan Hải quan, không kiểm soát được rủi ro về môi trường khi vận chuyển phế liệu cũng như xử lý phế liệu nếu vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành.

Vì những lý do nêu trên, Tổng cục Môi trường đã đề nghị Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị Hải quan thực hiện thủ tục kiểm tra thực tế để thông quan phế liệu nhập khấu ngay tại cửa khấu nhập đầu tiên khi lô hàng phế liệu cập cảng, tạm thời không thực hiện thủ tục kiểm tra, thực tế và thông quan tại ICD.

(Nguồn: Sưu tầm)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or