Thủ tục hải quan 

Thủ tục nhập khẩu súng đồ chơi trẻ em

Thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em:

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014  của Bộ Văn hóa – Thông tin thì danh mục các mặt hàng được phép nhập khẩu gồm có: Đồ chơI trẻ em, Mã số HS: 9501; 9502; 9503.

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014  của Bộ Văn hóa – Thông tin quy định: “Đồ chơI trẻ em:

– ĐốI tượng được phép nhập khẩu: Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh phù hợp.

– Hàng hóa nhập khẩu phảI đảm bảo mớI 100 phần trăm

– Có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, không vi phạm các quy định về cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam.

Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện nêu trên trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan.”

Theo đó, trường hợp Công ty có đủ các điều kiện theo quy định nêu trên thì tiến hành làm thủ tục NK tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Căn cứ Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ thì:

STT Tên sản phẩm, hàng hóa Căn cứ kiểm tra

(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường, cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng, tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa).

20 Đồ chơi dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi TCVN 6238-3-1997 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngTrung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, 2, 3- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật.

2. Mã HS:

– Căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015  của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loạI áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

– Căn cứ vào Chú giảI của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của HộI đồng hợp tác HảI quan thế giớI (HS 2007).

– Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2014 ban hành theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016, thì mặt hàng:

+ Súng lazer và áo giáp đồ chơi trẻ em như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại mã HS 9503.00.99

Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

(Nguồn:dncustoms.gov.vn)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or