Thủ tục hải quan 

Thủ tục nhập khẩu máy xúc bắt buộc kiểm tra chất lượng

Hỏi: 

Hiện nay máy xúc lật Doosan sản xuất tại Trung Quốc được nhập khẩu về qua cửa khẩu Móng Cái đúng hay không? Nếu đúng cho tôi hỏi tôi muốn làm thủ tục để nhập khẩu máy xúc lật Hyundai được sản xuất tại Trung Quốc qua cửa khẩu này thì cần giấy tờ gì?

 

Trả lời:
Mặt hàng Máy xúc lật mới 100 phần trăm, xuất xứ Trung Quốc không thuộc danh mục các mặt hàng cấm NK hoặc hạn chế NK nên Công ty có thể tiến hành thủ tục NK như hàng hoá thương mại thông thường

Căn cứ điểm 4, Phần 5. thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải theo Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng (Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ) thì mặt hàng “Máy ủi, máy san, máy cạp, máy xúc, máy đào, máy đầm và xe lăn đường, loại tự hành” thuộc diện phải kiểm tra chất lượng nhà nước khi nhập khẩu.

Thủ tục hải quan nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính ( làm thủ tục hải quan truyền thống và làm thủ tục hải quan điện tử theo Hệ thống VNACCS).

(Nguồn:dncustoms.gov.vn)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or