Thủ tục hải quan 

Thủ tục thanh lý nguyên liệu SXXK ra nước ngoài

Hỏi:

Công ty là doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, nhập nguyên phụ liệu là hạt nhựa, mã Hs: 39042110, theo loại hình E31 từ kho ngoại quan về để sản xuất sản phẩm. Hiện nay do nhu cầu mặt hàng sản xuất ra không còn tiêu thụ trên thị trường nên số nguyên phụ liệu trên còn dư. Xin hỏi công ty phải tiến hành thủ tục như thế nào để có thể xuất bán cho khách hàng bên nước ngoài số nguyên phụ liệu này? Trên giấy phép công ty có quyền xuất khẩu hạt nhựa này

Trả lời:

Căn cứ điểm 4, Mục II, Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) quy định:

“a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thanh lý hàng hoá nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hoá nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu hủy.

b) Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện thanh lý bao gồm:

– Vật tư, thiết bị dôi dư sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản hình thành doanh nghiệp;

– Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên vật liệu và các hàng hoá khác khi doanh nghiệp vẫn đang hoạt động;

– Tài sản của doanh nghiệp sau khi giải thể, chấm dứt hoạt động.

c) Điều kiện thanh lý hàng nhập khẩu:

Hàng nhập khẩu chỉ được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển:

+ Hết thời gian khấu hao;

+ Bị hư hỏng;

+ Để thu hẹp quy mô sản xuất hoặc thay đổi mục tiêu hoạt động;

+ Để thay thế máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mới.

– Đối với nguyên vật liệu và các hàng hoá khác:

+ Dư thừa, tồn kho;

+ Không đảm bảo chất lượng;

+ Không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.”

Căn cứ điểm 1.c phần III Thông tư trên quy định Hồ sơ thanh lý gửi cơ quan hải quan bao gồm:

“Thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và hàng hoá khác khi doanh nghiệp vẫn đang hoạt động:

+ Công văn đề nghị thanh lý của doanh nghiệp, trong đó nêu rõ hình thức thanh lý và danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư và các hàng hoá khác đề nghị thanh lý;

+ Bản kê khai khấu hao máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển hoặc biên bản giám định máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển bị hư hỏng;”

Đối chiếu quy định nêu trên, đề nghị Công ty có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu để được xem xét giải quyết.

(Nguồn:dncustoms.gov.vn)

Facebook Comments
Posted by | View Post | View Group

Related posts

Leave a Comment

Or